Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Stability and cellular uptake of erythrocyte-derived nanoerythrosomes and extracellular vesicles

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-06-22T06:01:04Z
dc.date.available 2022-06-09T21:00:06Z
dc.date.issued 2020-06-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/29937
dc.title Stability and cellular uptake of erythrocyte-derived nanoerythrosomes and extracellular vesicles en
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Ilvonen, Petra
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Solunulkoiset vesikkelit ovat hyvin heterogeeninen ryhmä solujen tuottamia nanopartikkeleja, jotka toimivat solujenvälisen viestinnän mahdollistajina. Solunulkoisten vesikkelien tarkka karakterisointi on tärkeää, jotta niiden laajempaa kliinistä käyttöä ja tutkimusta muun muassa biomarkkereina, lääkekuljettimina ja rokotteina voitaisiin mahdollistaa. Tällä hetkellä markkinoilla ei ole validoitua ja ominaisuuksiltaan solunulkoisia vesikkelejä vastaavaa referenssimateriaalia. Tällainen referenssimateriaali parantaisi tutkimusten luotettavuutta ja toistettavuutta. Nanoerytrosomeja on tutkittu mahdollisena biologisena referenssimateriaalina. Tavoitteenamme oli nanoerytrosomien tarkempi karakterisointi ja niiden stabiiliuden tutkiminen konsentraation ja kokojakauman muutosten suhteen. Stabiiliutta tutkittiin tavanomaisissa säilytysolosuhteissa, +4 °C, -20 °C ja -80 °C, 12 viikon ajan. Lisäksi tutkittiin CD235a-, CD47- ja CD41-ekspressiota sekä soluunottoa PC-3 eturauhassyöpäsolulinjalla käyttäen nanoerytrosomeja sekä punasolujen solunulkoisia vesikkeleitä. Karakterisointiin käytettiin nanoparticle tracking analysis -laitteistoa ja kuvantavaa virtaussytometriaa. Sekä nanoerytrosomit että punasolujen solunulkoiset vesikkelit säilyvät huonoiten -20 °C säilytyslämpötilassa. Nanoerytrosomit säilyvät +4 °C kuukauden ja -80 °C partikkelikonsentraatio putoaa 1 viikon jälkeen. Punasolujen solunulkoiset vesikkelit säilyvät +4 °C ja -80 °C 12 viikon ajan. Sekä nanoerytrosomit että punasolujen solunulkoiset vesikkelit otetaan sisään PC-3 soluihin, mutta solujen antaman autofluoresenssin vuoksi tulokset pitää varmistaa erilaisella leimausprotokollalla tai kokonaan toisella tutkimusmenetelmällä. Sekä nanoerytrosomit että punasolujen solunulkoisen vesikkelit ovat merkittävästi CD47-posiviisia, mikä on positiivinen signaali lääkekuljetinkäytön kannalta. fi
dct.abstract Extracellular vesicles (EVs) are a very heterogeneous group of cell originated nanoparticles that act as mediators of intercellular communication. Accurate characterization of EVs is essential to enable their wider use and development as possible biomarkers, drug carriers, and vaccines. There is no validated reference material with EV-like properties currently available. A validated reference material would improve the reliability and reproducibility of EV studies. Nanoerythrosomes (NanoE) have been studied as a possible option for biological reference material. We aimed to further characterize and compare properties of NanoEs and erythrocyte-derived EVs (EryEV) and assess their stability concerning concentration and size distribution at most commonly applied storage temperatures, +4°C, -20°C, and -80°C for 12 weeks. Characterization was done using nanoparticle tracking analysis and flow cytometry. In addition, we studied the surface protein expression including CD235a, CD47, and CD41 of NanoEs and EryEV and conducted a preliminary cellular uptake test using PC-3 cells, CFSE-labeled NanoE, and EryEV particles. For both, NanoE and EryEV samples, 20°C was the worst storage condition. NanoEs stay stable at +4°C for a month and at -80°C, there were some drops in concentration during the 12 weeks of the experiment. EryEVs stay stable at +4°C and -80°C for 12 weeks. Both NanoE and EryEV particles seemed to be taken into the PC-3 cells, but due to problems with autofluorescence we conclude that confirming studies with different labeling protocols or another method need to be conducted. Both NanoEs and EryEVs samples had a significant number of CD47-positive particles. en
dct.subject extracellular vesicles en
dct.subject nanoerythrosome en
dct.subject reference material en
dct.subject standardization en
dct.subject storage en
dct.subject temperature en
dct.subject cellular uptake en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Laitinen, Saara
ethesis.supervisor Valkonen, Sami
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:3cffad77-8c93-4073-a29e-8d5b808a37e2
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-06-18 10:24:15:808
ethesis.principalprofessor Yliperttula, Marjo
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006223249
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Biofarmasia fi
ethesis.facultystudyline Biopharmaceutics en
ethesis.facultystudyline Biofarmaci sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH55_001
ethesis.mastersdegreeprogram Proviisorin koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Pharmacy en
ethesis.mastersdegreeprogram Utbildningsprogrammet för provisorexamen sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH55_001

Files in this item

Files Size Format View
Ilvonen_Petra_tutkielma_2020.pdf 687.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record