Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Early English language learning materials in Finland : Action-based exercises in Jump in and Go

Show full item record

Title: Early English language learning materials in Finland : Action-based exercises in Jump in and Go
Author(s): Keegan, Orla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Degree program: Master's Programme in English Studies
Specialisation: no specialization
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tutkielma käsittelee toiminnallisia tehtäviä varhennetun englannin opetukseen suunnatuissa oppikirjoissa Jump in ja Go. Vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan, että opetuksessa tulisi korostua toiminnallisuus ja työtavoissa tulisi yhdistyä leikinomaisuus, musiikki, draama, pelit ja liike sekä eri aistien hyödyntäminen. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten paljon ja millaisia toiminnallisia tehtäviä varhennetun englannin oppimateriaaleissa on, sekä millaisia elementtejä nämä toiminnalliset tehtävät sisältävät. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että toiminnalliset työtavat voivat tukea oppimista ja ovat myös varhennettua kieltä opettavien opettajien suosimia tehtävätyyppejä. Aineistona tutkimuksessa käytettiin Otavan Jump in -oppimateriaalia sekä Sanoma Pron Go -oppimateriaalia, jotka on molemmat suunnattu varhennetun englannin opetukseen. Tutkielmassa analysoitiin oppilaille tarkoitettuja oppikirjoja sekä opettajan digiopetusmateriaalia, mutta vain oppikirjojen sisältämät tehtävät analysoitiin yksityiskohtaisesti. Oppikirjojen toiminnalliset tehtävät analysoitiin fokusoiden niiden sisällöllisiin elementteihin. Analysoidut sisältöelementit olivat liike, musiikki, kirjoittaminen, lukeminen, draama sekä värittäminen/piirtäminen. Pelit luokiteltiin toiminnallisiksi tehtäviksi, mutta ne analysoitiin erikseen niiden suuren määrän vuoksi. Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että molemmat oppimateriaalit sisälsivät toiminnallisia tehtäviä, mutta tehtävät ja niiden elementit olivat erilaisia. Liike ja puhuminen olivat yleisimmät elementit toiminnallisissa tehtävissä, kun taas peleissä puhuminen oli yleisin elementti. Oppimateriaalien välillä oli myös eroavaisuuksia, sillä Go -oppikirjan toiminnalliset tehtävät sisälsivät enemmän draamaelementtejä, kun taas Jump in -oppikirja otti paremmin huomioon oppilaat, joiden lukutaito ei ole vielä vahva.
Keyword(s): Oppikirja-analyysi varhennettu kielenopetus nuoret oppijat


Files in this item

Files Size Format View
Orla_Keegan_progradu_2020.pdf 1.009Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record