Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lääkityslista ja Omakanta lääkehoidon hallintaa tukevina työkaluina pitkäaikaissairaiden omahoidossa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-06-26T06:08:33Z
dc.date.available 2022-06-25T21:00:06Z
dc.date.issued 2020-06-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/30238
dc.title Lääkityslista ja Omakanta lääkehoidon hallintaa tukevina työkaluina pitkäaikaissairaiden omahoidossa fi
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Blåfield, Karla
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Suomalainen lääkepolitiikka korostaa rationaalista eli järkevää lääkehoitoa, joka on vaikuttavaa, turvallista, taloudellista ja yhdenvertaista. Lääkehoidon kokonaisuuden hallinta on tärkein tavoite rationaalisen lääkehoidon edistämisessä ja toteuttamisessa. Se on myös turvallisen lääkehoidon toteutuksen edellytys omahoidossa. Ajantasainen lääkityslista ja Omakanta-palvelu ovat tärkeitä työkaluja lääkityslistojen hallintaan ja pitkäaikaissairaiden omahoidon tueksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli, miten hyvin pitkäaikaissairailla on lääkehoidon kokonaisuus hallinnassaan. Tarkempina tavoitteina oli selvittää: 1) Tietävätkö pitkäaikaissairaat ja haluaisivatko he tietää lääkehoitonsa tavoitteet?; 2) Kuinka yleisesti ja minkälaisia lääkityslistoja pitkäaikaissairailla on käytössään?; 3) Käyttävätkö pitkäaikaissairaat Omakanta-palvelua?; ja 4) Mitkä taustatekijät ovat yhteydessä hyvään lääkehoidon hallintaan? Poikkileikkaustutkimus toteutettiin lääkkeiden käyttäjille suunnatulla Internet-kysellä loka-marraskuussa 2017. Linkki kyselyyn oli avoimesti kaikkien saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivustolla ja Lääketietokeskuksen ylläpitämällä Lääkeinfo-sivustolla. Lisäksi lääkeinformaatioverkoston jäsenet välittivät kyselyä eteenpäin omissa kanavissaan. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 1020 vastausta, joista ainoastaan pitkäaikaissairaiden vastaukset (n=844) otettiin mukaan tähän tutkimukseen. Pitkäaikaissairaat raportoivat tietävänsä kaikkien käyttämiensä reseptilääkkeiden käytön tavoitteet (92% pitkäaikaissairaista). Lääkityslista oli käytössä 39 %:lla vastanneista pitkäaikaissairaista. 65-vuotta täyttäneistä pitkäaikaissairaista se oli 60 %:lla (OR 0,223; CI 0,103-0,485) ja monilääkitystä 58 %:lla (OR 0,218; IC 0,127-0,376). Pitkäaikaissairaiden lääkityslistoista 44 % oli sähköisessä muodossa. Suurin osa pitkäaikaissairaista (92 %), joilla oli lääkityslista, raportoi sen olevan ajantasainen. Omakanta-palvelua raportoi käyttäneensä 93 % pitkäaikaissairaista. Tämän tutkimuksen perusteella pitkäaikaissairaat tietävät hyvin käyttämiensä reseptilääkkeiden käytön tavoitteet, mutta ajantasainen lääkityslista on vain harvalla pitkäaikaissairaista. Suuri osa pitkäaikaissairaiden käytössä olevista lääkityslistoista on sähköisessä muodossa ja Omakantaa käytetään laajasti. Terveydenhuollon ammattilaisten kannattaisi kohdentaa tiedottamista ja tukea lääkityslistan laatimiseen ja päivittämiseen erityisesti ikääntyneille ja monilääkityille. fi
dct.abstract Current national medicines policy in Finland highlights the importance of rational use of medicines leading to effective, good quality, equal and safe medication therapy, in which the key is on well-implemented medication self-management. The aim of this study was to find out how well people with chronic diseases are in control with their own medication therapy. The special focus was on assessing whether people with chronic conditions: 1) are familiar with the therapeutic aim of their medication; 2) have medication lists of their medicines and are those lists up-to-date; and 3) utilize Omakanta-database. The aim was also: 4) to identify which factors are associated with the utilization of medication lists. A nationwide cross-sectional Internet survey was conducted among medicine users in Autumn 2017. The link for the survey was available via the Finnish Medicine Agency’s and Pharmaceutical Information Centre’s website. In addition, members of the national medicines information network forwarded the link through their own channels. Survey respondents with chronic diseases were included in this study (n=844). The majority of the people with chronic diseases (92 %) were aware about the therapeutic aims of their medication. Of the respondents, 39 % had a medication list. Availability of medication list was associated with the age of ≥ 65-years (OR 0.223; CI 0.103-0.485) and the use of multiple medicines (OR 0.218; IC 0.127-0.376). Of the medication lists used by people with chronic disease, 44 % were in the electronic form and the majority (92 %) of all the medication lists used by people with chronic disease were reported to be up-to-date. Omakanta-database was used by 93 % of the respondents. People with chronic disease are well aware of the therapeutic aims of their medication. However, the rarely have up-dated medication lists. Omakanta-database seems to be well known and utilized among people with chronic diseases. Older people using multiple medicines should be encouraged to use and supported with the up-date of their medication lists. en
dct.subject pitkäaikaissairaat fi
dct.subject lääkityslista fi
dct.subject omahoito fi
dct.subject voimaantuminen fi
dct.subject monisairas fi
dct.subject monilääkitys fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Pohjanoksa-Mäntylä, Marika
ethesis.supervisor Hämeen-Anttila, Katri
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:ffefe80f-9783-4204-8d48-1c7c24ca6869
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-06-12 09:50:36:737
ethesis.principalprofessor Airaksinen, Marja
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006263445
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Sosiaalifarmasia fi
ethesis.facultystudyline Social pharmacy en
ethesis.facultystudyline Socialfarmaci sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH55_006
ethesis.mastersdegreeprogram Proviisorin koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Pharmacy en
ethesis.mastersdegreeprogram Utbildningsprogrammet för provisorexamen sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH55_001

Files in this item

Files Size Format View
Karla_Blafield_Tutkielma_2020.pdf 2.294Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record