Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Suomen metsäverojärjestelmät vero-oikeuden näkökulmasta

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-06-29T15:36:47Z
dc.date.available 2020-06-29T15:36:47Z
dc.date.issued 2020-06-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/30274
dc.title Suomen metsäverojärjestelmät vero-oikeuden näkökulmasta fi
ethesis.discipline Finanssioikeus fi
ethesis.discipline Fiscal law en
ethesis.discipline Finansrätt sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/18fc1b2a-f637-4ed0-b6b5-2c7471c3cfd6
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Lättilä, Tiina Johanna
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Käsittelen tutkielmassa metsäverotusta, erityisesti pinta-alaverotusta ja puun myyntitulon verotusta. Meta-kysymyksinä läpi tutkielman ovat Aristoteleen ja Minna Canthin syyn ja seurauksen laki, ja koettu oikeudenmukaisuus metsäverotuksessa. Ensimmäisessä luvussa käyn läpi tutkimusmetodeja yleiseltä ja yksityiseltä kannalta. Valitsemani tutkimusmetodit ovat oikeusdogmaattinen, oikeushistoriallinen, oikeusfilosofinen ja oikeuspsykologinen. Lisäksi ensimmäinen luku pitää sisällään koko tutkielman aihepiirin ensimmäisestä viimeiseen lukuun. Toinen luku käsittelee metsäluonnon monimuotoisuutta ja moninaiskäyttöä. Näkökulma on perustuslaillinen, pohjana ympäristöperusoikeus. Oma alalukunsa on metsän hoidosta, verotuksesta ja suojelusta. Kirjoitan myös Osaran avohakkuista, jotka toteutettiin 1940- ja 1950-luvuilla Suomessa, ja niiden vaikutuksista metsäluontoon. Hirsirakentamisesta, sellusta ja vanerista sekä metsistä ja Suomesta EU:ssa on omat alalukunsa. Kolmas luku koostuu metsätalouden historiasta ja kansantaloudesta pitäen sisällään sotavuodet ja kotirintaman ponnistelut metsätöissä, metsäverotuksen 1990-luvulta nykypäivään ja kaksi metsän verotusjärjestelmää, pinta-alaverotuksen ja puun myyntitulon verotuksen. Neljäs luku kertoo metsänomistajaan kohdistuvista muista veroista: Arvonlisävero, kiinteistövero, luovutusvoittovero, varainsiirtovero ja perintö- ja lahjavero. Kerron myös luvussa metsänomistajan verotuksesta muutaman KHO:n tapauksen valossa. Viides luku on lopuksi-luku, ja siinä metsä tulee tutuksi numeroiden kautta, sillä yksi alaluku on erilaista tilastotietoa metsästä. Kerron myös metsänomistajan digitaalisista ympäristöistä, erityisesti veroilmoituksesta, sähköisestä puukaupasta ja digiajan puusepästä. Luvun lopussa vedän johtopäätökset aiempien lukujen perusteella ja käsittelen luottamusta yhteiskuntarauhaa ylläpitävänä voimana. Totean myös, että kun luottamus on yhteiskunnassa hyvä, ei ole enää merkitystä sillä, kumpi oli ensin, syy vai seuraus, koska avoimuus poistaa syy- ja seuraussuhteen tärkeyden. Myös koettu oikeudenmukaisuus on tärkeä oikeuspsykologiankin kannalta, sillä siihen liittyy tunteet ja halu muutokseen, jos koetaan itseä kohdellun epäoikeudenmukaisesti. Päätän työn Ernest Hemingwayn sanoihin: “Maata kannatta ostaa, kun sen valmistus on lopetettu.” fi
dct.subject Metsäverotus
dct.subject pinta-alaverotus
dct.subject puun myyntitulon verotus
dct.subject metsän monimuotoisuus
dct.subject metsän moninaiskäyttö
dct.subject EU:n metsästrategia
dct.subject metsävähennys
dct.subject yrittäjävähennys
dct.subject metsätalous
dct.subject vero-oikeus
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:e1820029-be20-49ef-a585-5c8be8156698
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-05-13 09:51:50:791
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202006293457
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
Lattila_Tiina_Johanna_Pro_gradu_2020.pdf 607.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record