Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Attityder till myndighetsövervakning av medborgare : en kvantitativ studie av European Values Study Svenskfinland 2018

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-07-07T16:25:42Z
dc.date.available 2020-07-07T16:25:42Z
dc.date.issued 2020-07-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/30557
dc.title Attityder till myndighetsövervakning av medborgare : en kvantitativ studie av European Values Study Svenskfinland 2018 sv
ethesis.discipline.URI none und
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Granqvist, Emilia
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract Syftet med denna pro gradu -avhandling är att undersöka medborgares attityder till myndighetsövervakning. Avhandlingen undersöker hur medborgare förhåller sig till olika former av myndighetsövervakning samt vilka grupper av människor som är mer eller mindre accepterande till myndighetsövervakning. Det som undersöks är attityder till kameraövervakning på offentliga platser, myndigheters rätt till övervakning av e-post och annan information som utbyts över internet, samt attityder till myndigheters rätt att samla in information om vem som helst som bor i Finland utan att personen själv får veta om det. Logistiska regressioner görs på data av frågorna om myndighetsövervakning i European Values Study Svenskfinland 2018. Ur resultaten framkommer det att attityder gentemot de olika formerna av övervakning skiljer sig från varandra. Kameraövervakning är mest accepterat, medan en större skepsis kan urskiljas mot e-postövervakning och insamling av information utan samtycke. Därtill fastställs att äldre personer i regel är mer accepterande gentemot kamera- och e-postövervakning än de yngre. Det finns en skillnad mellan könen där kvinnor accepterar kameraövervakning i större utsträckning än män. Ur resultaten framkommer också att lägre utbildade är mer accepterande till e-postövervakning och myndigheternas rätt att samla information än högre utbildade. Institutionellt förtroende konstateras ha en signifikant effekt på inställningen till myndighetsövervakning, där de med högt institutionellt förtroende i större utsträckning accepterar internet- och e-postövervakningen samt att myndigheter samlar in information. Politisk orientering var den enda faktorn som gav signifikanta resultat på alla tre former av övervakning som i avhandlingen undersöktes. Där kunde konstateras att vänsterorienterade personer är mer kritiska till alla tre former av övervakning och informationsinsamling än högerorienterade. sv
dct.subject myndighetsövervakning
dct.subject kameraövervakning
dct.subject övervakning
dct.subject attityder
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language Swedish en
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor von Schoultz, Åsa
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:06abda76-3e2e-4713-9422-cb25d6bce3e5
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-05-22 13:09:53:125
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202007073630
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Politiikka ja organisaatiot fi
ethesis.facultystudyline Politics and Organizations en
ethesis.facultystudyline Politik och organisationer sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH70_064 und
ethesis.mastersdegreeprogram Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Social Sciences (in Swedish) en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH70_007 und

Files in this item

Files Size Format View
Granqvist_Emilia_Pro_gradu_2020.pdf 713.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record