Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Seksuaali -ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ihmisoikeuksina : Jack Donnellyn ihmisoikeusfilosofian kritiikki ja askelia kohti progressiivista naturalismia

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-09-02T08:44:03Z
dc.date.available 2020-09-02T08:44:03Z
dc.date.issued 2020-09-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/31210
dc.title Seksuaali -ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ihmisoikeuksina : Jack Donnellyn ihmisoikeusfilosofian kritiikki ja askelia kohti progressiivista naturalismia fi
ethesis.discipline.URI none und
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Henriksson, Tom
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia joko loukataan tai ne toteutuvat puutteellisesti useimmissa maailman maissa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintää ei kuitenkaan eksplisiittisesti kielletä kansainvälisesti tunnustetussa ihmisoikeuslainsäädännössä. Ihmisoikeusfilosofi Jack Donnellyn mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ei tulekaan mieltää kansainvälisesti tunnustetuiksi ihmisoikeuksiksi. Tutkielmassa Donnellyn ihmisoikeusfilosofia sijoitetaan poliittiseen ihmisoikeuskäsitykseen. Donnellyn ihmisoikeusfilosofisesta ja antropologisesta lähtökohdasta havaitaan seuraavan, että ihmisoikeuksista vallitseva kansainvälinen konsensus muodostuu niiden keskeiseksi oikeutusperustaksi. Koska nykyinen konsensus ei kuitenkaan näytä tavoittavan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeustilannetta realistisella tavalla, tutkimuksen tarkoitukseksi muodostuu selvittää, miten naturalististen ihmisoikeuskäsitysten mukaiset ihmisoikeusfilosofiat voisivat auttaa hahmottamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien ihmisoikeusasemaa. Tutkielma kritisoi monien poliittista ihmisoikeuskäsitystä edustavien ihmisoikeusfilosofien antropologista skeptisismiä. Tutkielmassa painotetaan kognitiivisen neurotieteen ja evoluutiopsykologian kaltaisten tieteellisten lähestymistapojen merkitystä ja sitoudutaan naturalistisen ihmisoikeuskäsityksen mukaiseen ajatukseen siitä, että ihmisoikeudet voidaan perustaa parhaaseen tieteelliseen tietoon ihmisen luonnosta. Tutkielman johtopäätös on, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen keskeisimmät oikeudet näyttävät alustavasti sopivan moniin naturalistisen ihmisoikeuskäsitysten mukaisiin ihmisoikeusfilosofioihin. Tämän pohjalta ehdotetaan, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen keskeisiä oikeuksia voitaisiin kutsua luonnollisiksi ihmisoikeuksiksi. Tutkielmassa esitetään naturalistista ja poliittista ihmisoikeuskäsitystä pluralistisesti yhdistävä progressiivisen naturalismin malli luonnosmaisena hahmotelmana monitieteiselle jatkotutkimukselle. fi
dct.abstract The rights of sexual minorities are either violated or inadequately materialized in most countries of the world. Discrimination against sexual minorities is not explicitly banned in internationally recognized human rights law. Thus human rights philosopher Jack Donnelly concludes that the rights of sexual minorities cannot be viewed as internationally recognized human rights. In this study, Donnelly’s human rights philosophy is situated within the political conception of human rights. It is observed that Donnelly’s human rights philosophy and anthropology leads to an emphasis on the importance of international consensus as the foundation for the justification of human rights. Since the current consensus nevertheless fails to grasp the human rights situation of sexual minorities realistically, the purpose of the study becomes to explore whether naturalistic conceptions of human rights might help understand the human rights status of sexual minority rights. The study criticizes the anthropological skepticism of several human rights philosophers of the political conception. Instead, the study emphasises the importance of scientific approaches such as cognitive neuroscience and evolutionary psychology. Following naturalistic conceptions, the study asserts that human rights can be based on best available science about human nature. The study tentatively concludes that the most central sexual minority rights appear to fit within various naturalistic conceptions of human rights philosophy. The study proposes conceptualizing central sexual minority rights as natural human rights. A pluralistic model of progressive naturalism is proposed as an outline for a more ambitious multidisciplinary study. en
dct.subject sexual minorities
dct.subject human rights
dct.subject human rights philosophy
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Teivainen, Teivo
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:64efdf49-1efe-46dc-9c6d-a274403627da
dct.subject.YSOFI seksuaalivähemmistöt und
dct.subject.YSOFI sukupuolivähemmistöt und
dct.subject.YSOFI ihmisoikeudet und
dct.subject.YSOFI ihmisoikeusfilosofia und
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-06-26 15:31:47:987
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202009023971
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Sexual minority rights as human rights : a critique of Jack Donnelly's human rights philosophy and steps towards progressive naturalism en
ethesis.facultystudyline Maailmanpolitiikka fi
ethesis.facultystudyline World Politics en
ethesis.facultystudyline Världspolitik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH70_065 und
ethesis.mastersdegreeprogram Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Politics, Media and Communication en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH70_002 und

Files in this item

Files Size Format View
Maisterintutkielma2020TomHenriksson.pdf 762.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record