Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Eurooppalainen kansalaiskeskustelu sosiaalisessa mediassa : Komission viestintästrategian julkisuusteoreettisten ideaalien toteutuminen Instagramissa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-09-02T08:44:12Z
dc.date.available 2020-09-02T08:44:12Z
dc.date.issued 2020-09-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/31212
dc.title Eurooppalainen kansalaiskeskustelu sosiaalisessa mediassa : Komission viestintästrategian julkisuusteoreettisten ideaalien toteutuminen Instagramissa fi
ethesis.discipline.URI none und
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Säävälä, Roosa
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Euroopan unionia syytetään usein demokratiavajeesta eli demokraattisen vastuun puutteesta kansalaisia kohtaan. Demokratiavaje merkitsee kansalaisista etääntymistä, yhteisen ja koherentin politiikan puuttumista ja usein myös julkisuusvajetta eli päätöksenteon ja kansalaiskeskustelun läpinäkymättömyyttä. Ylikansallisen eurooppalaisen julkisuuden esteinä voidaan nähdä eurooppalaisten suuri diversiteetti, kuten erilaiset identiteetit ja lukuisat eri kielet. Tutkielma pyrkii vastaamaan siihen, miten Euroopan komission viestintästrategiassa esiintyvät eurooppalaisen julkisuuden ideaalit toteutuvat Instagramissa. Komission viestintästrategia ihannoi habermasilaisia keskustelun ideaaleja korostaen demokraattisen kansalaiskeskustelun tärkeyttä. Se esittelee kunnianhimoisia tavoitteita siitä, kuinka nousevassa eurooppalaisessa julkisuudessa kansalaisten ääni pääsee kuuluviin ja komissaarit voivat olla suorassa vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa. Instagram on valikoitunut tutkimuksen kohteeksi siksi, että se on yksi maailman suosituimmista sosiaalisista medioista ja erityisesti nuorten käyttäjien suosiossa. Instagramia on tutkittu vain vähän organisaatioviestinnän ja poliittisen viestinnän alustana, ja valtaosa tutkimuksesta on painottunut yksittäisiin käyttäjiin. Tutkielmassa havaitaan, että Instagramissa ei juuri synny aitoa kansalaiskeskustelua: suurin osa kommenteista ei tuo keskusteluun lisäarvoa eikä komissio itse ole aktiivisesti keskustelussa mukana. Aineisto osoittaa, että komission strategiassa esiintyviä habermasilaisia ideaaleja on vaikea toteuttaa käytännössä, eivätkä ne välttämättä sovi sosiaalisten medioiden toimintaympäristöön. Kansalaisten tavoittaminen sekä rationaalisen keskustelun puute ovat edelleen Euroopan julkisuusongelman ytimessä. Tutkielma ehdottaa, että julkisuutta tulisi kenties ymmärtää uusilla tavoilla Habermasin kritiikin kautta esimerkiksi Mckeen postmodernin julkisuusteorian tai Mouffen kiistelevä moniarvoisuuden kautta. fi
dct.subject EU
dct.subject Euroopan komissio
dct.subject sosiaalinen media
dct.subject demokratiavaje
dct.subject Instagram
dct.subject julkisuus
dct.subject organisaatioviestintä
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Mörä, Tuomo
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:f72186af-9b42-4983-8faf-62c8e0c4c6ea
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-06-26 17:27:30:019
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202009023973
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Viestintä fi
ethesis.facultystudyline Media and Communication en
ethesis.facultystudyline Medier och kommunikation sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH70_066 und
ethesis.mastersdegreeprogram Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Politics, Media and Communication en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH70_002 und

Files in this item

Files Size Format View
Saavala_Roosa_tutkielma_2020.pdf 10.48Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record