Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

PExA lasten astman diagnostiikassa

Show full item record

Title: PExA lasten astman diagnostiikassa
Author(s): Aaltonen, Venla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
PExA on uudenlainen ja kajoamaton pienten hengitysteiden tutkimusmenetelmä. Tutkimuk-semme tarkoituksena oli selvittää menetelmän soveltuvuutta astman diagnostiikassa lapsilla ja nuorilla. PExA-tutkimuksia ei ole aiemmin tehty lapsipotilailla. Satunnaisesti valitut tutkimushenkilöt olivat 4-18-vuotiaita, puolet tyttöjä ja puolet poikia. Ast-maatikkojen ryhmään kuului lapsia, joilla oli joko lääkärin diagnosoima astma tai oireita, joiden vuoksi he olivat astmaselvittelyissä. Kolmasosa tutkimushenkilöistä oli terveitä verrokkeja. Tutkimuksessamme arvioimme PExA-mittauksen kliinisen soveltuvuuden ja toistettavuuden lisäksi mittaustulosten eroja astmaatikoiden ja terveiden verrokkien välillä. Tarkasteltavia muuttujia olivat uloshengitysilman partikkeleiden massa, uloshengitetyn ilman kokonaistila-vuus ja ilmavirtauksen nopeus. PExA-mittaus tehtiin sekä ennen että jälkeen bronkodilaatio-testin. Suurin osa (88%) tutkimushenkilöistä suoritti PExA-mittauksen onnistuneesti. Nuorin tekni-sesti hyväksytyn mittauksen suorittanut oli neljävuotias, mutta vain harva alle kuusivuotias onnistui hengitystekniikan toteutuksessa. Havaitsimme, että uloshengitysilman partikkelien massa sekä massa uloshengitetyn ilman kokonaistilavuuden suhteen olivat terveillä verro-keilla suurempia kuin astmaatikoilla. PExA-menetelmä soveltui onnistuneesti terveiden lasten sekä astmaatikoiden kliiniseen tut-kimukseen 6-18-vuotialla. PExA 2.0 vaikuttaisi erottelevan terveet lapset astmaatikoista jo ensimmäisten puhallusten perusteella.
Keyword(s): Airway monitoring asthma pediatrics


Files in this item

Files Size Format View
Aaltonen_Venla_tutkielma_2020.pdf 1.088Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record