Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hullut porilaiset vastaan Puolen Suomen joukkue : Jääkiekon SM-liigaseurojen epäviralliset nimet

Show full item record

Title: Hullut porilaiset vastaan Puolen Suomen joukkue : Jääkiekon SM-liigaseurojen epäviralliset nimet
Author(s): Virtanen, Sasu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Degree program: Master's Programme in Finnish and Finno-Ugrian Languages and Cultures
Specialisation: Finnish Language
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tutkielmassa tarkastellaan jääkiekon SM-liigaseurojen epävirallisia nimiä. Työn tavoitteena on saada selville, miten seurojen nimet on muodostettu, ja mitä asenteita nimien taustalla on. Tutkielman aineistona on tekemäni kysely, jossa pyydettiin vastaajia nimeämään kaikki tietämänsä seurojen lempinimet ja antamaan lisätietoja niistä. Tutkimusaineistossa on 245 seurojen epävirallista nimeä. Nimiä analysoidaan jakamalla ne sekundaareihin eli viralliseen tai toiseen epäviralliseen nimeen pohjautuviin nimiin ja primaareihin eli muihin kuin viralliseen nimeen pohjautuviin nimiin. Sekundaarit nimet ovat useimmin äänteellisiä ja leksikaalisia mukaelmia. Primaarien nimien nimeämisperusteena on seurojen kotipaikka, logo, ominaisuus, värit ja pelaajat, valmentajat ja sponsorit. Primaareja nimiä on 141 ja sekundaareja nimiä 104. Aineiston nimien asenteita tarkastellaan kyselyn lisätietojen, netin hakujen ja kirjottajan omien taustatietojen avulla. Enemmistö asenteita ilmaisevista nimistä on negatiivisia, ja ne jakautuvat halventaviin ja ivallisiin nimiin, vähätteleviin nimiin ja rasistisiin nimiin. Positiivisia nimiä on kahdenlaisia, humoristisia ja mahtailevia. Jääkiekon SM-liigaseurojen epäviralliset nimet on muodostettu hyvin eri tavoin. Analyysin perusteella voi todeta kotipaikan ja seurojen logojen olevan tärkeässä asemassa nimien luomisessa. Myös erilaiset seurojen ominaisuudet ovat merkittävässä osassa nimien muodostuksessa. Sekundaareissa nimissä on leimallista äänteiden vaihtuvuus ja nimillä leikittely. Nimien taustalla on useimmin halventavuutta ja ivallisuutta sekä humoristisuutta.
Keyword(s): nimistöntutkimus epäviralliset nimet seurojen nimet asenteet jääkiekko


Files in this item

Files Size Format View
Virtanen_Sasu_Pro_gradu_2020.pdf 1.122Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record