Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Digitaalisen kuvasisällön hyödyntäminen museoiden yleisötyössä : tapaustutkimus käytössä olevista keinoista ja kanavista

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-12-08T11:31:53Z
dc.date.available 2020-12-08T11:31:53Z
dc.date.issued 2020-12-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/32395
dc.title Digitaalisen kuvasisällön hyödyntäminen museoiden yleisötyössä : tapaustutkimus käytössä olevista keinoista ja kanavista fi
ethesis.discipline Tietojenkäsittelytiede und
ethesis.department Tietojenkäsittelytieteen osasto und
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kärkkäinen, Satu
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Digitalisaation myötä kokoelmia on alettu digitoida ja palveluja välittää verkossa. COVID-19- pandemia ajoi museot uuteen tilanteeseen, kun tilat jouduttiin sulkemaan kävijöiltä. Digitaaliset keinot ja kanavat on otettu osaksi yleisötyötä. Yleisötyön tarjoaminen useita kanavia pitkin luo lisäarvoa ja mahdollistaa saavutettavuuden ajasta ja paikasta riippumatta. Tutkimus on itsessään arvokas tapaustutkimus, joka kohdistuu Amos Rexiin ja Helsingin kaupunginmuseoon. Museoilta voidaan oppia, kuinka digitaalista yleisötyötä on mahdollista harjoittaa. Tulokset voivat kannustaa testaamaan uusia menetelmiä ja toteuttamaan uusia digitaalisia tuotteita. Aiemmat tutkimukset ovat kartoittaneet yleisesti digitaalisen yleisötyön käytäntöjä ja haasteita. Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten museoissa käytetään digitaalista kuvasisältöä sekä millä välineillä ja mitä kanavia käyttäen sitä esitetään. Tutkimus on rajattu käsittelemään seuraavia yleisötyön toiminnan alueita: näyttelytoiminnan täydentäminen organisaation tiloissa, näyttelytoimintaa täydentävän sisällön tuotanto ja jakaminen verkossa ja avointen digitaalisten aineistojen muokkaaminen tai rikastaminen. Keinojen ja kanavien pohjalta tarkasteltiin ISO / IEC 25010 laatumallia käyttäeen, millä perusteella kyseisiin ratkaisuihin on päädytty. Tutkimuksen aineistona toimivat museoissa esillä olleet näyttelyt, museoiden verkkojulkaisut ja haastattelu. Museoilla on useampi digitaalinen kanava käytössä. Helsingin kaupunginmuseo hyödyntää digitaalisia keinoja Amos Rexiä enemmän. Haasteena on, että tekijät ja museo eivät kohtaa. Avoimien aineistojen pariin yritetään houkutella erilaisten tapahtumien ja haasteiden avulla. Digitaalisia välineitä ja keinoja valitessa käyttäjän näkökulmasta tärkeimmät kriteerit ovat käytettävyys ja tehokkuus, museon näkökulmasta ylläpidettävyys ja siirrettävyys. fi
dct.subject museo
dct.subject digitaalinen yleisötyö
dct.subject digitalisaatio
dct.subject avoimet aineistot
dct.language fi
ethesis.isPublicationLicenseAccepted false
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:e306f34d-e741-4cb2-9f17-212166b7f888
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202012084746
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
Satu_Karkkainen_tutkielma_2020.pdf 19.10Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record