Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

A Taxonomy of Payment Systems

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-12-08T11:31:59Z
dc.date.available 2020-12-08T11:31:59Z
dc.date.issued 2020-12-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/32396
dc.title A Taxonomy of Payment Systems en
ethesis.discipline Networking and Service und
ethesis.department Tietojenkäsittelytieteen osasto und
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Toivonen, Tuomas
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Tehokkaat maksujärjestelmät ovat osa nykyaikaisen talousjärjestelmän kriittistä infrastruktuuria. Käsittelemme tässä tutkielmassa maksujärjestelmien teknologisia rakenteita, niiden sääntelyä ja niiden kaupallisia ominaisuuksia. Kuvaamme tutkielmassa käsitteenä maksujärjestelmät sekä maksujärjestelmien sääntökokoelmat ja maksujen välittämiseen käytetyt infrastruktuurit. Käsittelemme maksujärjestelmien yleisiä rakenteita ja laadimme taksonomian maksujärjestelmien yleisistä ominaisuuksista. Hyödynnämme laadittua taksonomiaa kolmella tavalla. Ensinnäkin, analysoimme maksujärjestelmien rakenteita hyödyntäen reitityksen ja verkko-osoitteiden käsitteitä tietoliikenneverkkojen teoriasta. Toisekseen, toteutamme prototyypin maksutapahtumien reititysohjelmistosta. Kolmanneksi, kuvaamme kattavasti tärkeimmät maksujärjestemät kuluttajamaksujen (SEPA ja FPS) sekä tukkumaksujen (TARGET2 ja CHAPS) välittämiseen euroalueella ja Isossa-Britannissa. Sen lisäksi, että tämä tutkielma on akateeminen opinnäyte, olemme pyrkineet sen soveltuvan myös käytettäväksi yleistajuisena johdatuksena maksupalveluihin ja maksujärjestelmiin ohjelmistokehittäjille, joilla ei ole maksujärjestelmien aiempaa tuntemusta. fi
dct.abstract Efficient payment services form part of the critical infrastructure of a modern economy. In this thesis we investigate the technical, regulatory and commercial aspects of payment systems. We describe the concepts of payment systems, payment schemes and payment infrastructures. We review the common structures of payment systems and develop a taxonomy of payment system characteristics. We leverage the taxonomy in three ways. First, we analyse payment system structures using the concepts of addressing and routing from the theory of data networks. Second, we develop a prototype of a payments router software. Third, we review in detail the primary retail (SEPA and FPS) and wholesale (TARGET2 and CHAPS) payment systems in the Eurozone and the UK. In addition to its academic contribution, we aim for this thesis to serve as an introductory text on payment services and payment systems for software engineers who are new to the domain. en
dct.subject payments
dct.subject payment services
dct.subject payment systems
dct.subject routing
dct.subject addressing
dct.subject SEPA
dct.subject TARGET2
dct.subject FPS
dct.subject CHAPS
dct.language en
ethesis.isPublicationLicenseAccepted true
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:9fc3375f-44ce-45c5-a262-6a3269627fb3
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202012084747
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
Toivonen_Tuomas_tutkielma_2020.pdf 2.969Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record