Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Järvisedimentin orgaanisen hiilen kertymä ja sen vasteet holoseenin ilmastovaihteluihin pohjoisboreaalisen valuma-alueen järvissä

Show full item record

Title: Järvisedimentin orgaanisen hiilen kertymä ja sen vasteet holoseenin ilmastovaihteluihin pohjoisboreaalisen valuma-alueen järvissä
Author(s): Lehtosalo, Tuuli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Discipline: Environmental change and policy (YMP501)
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Järvillä on huomattava vaikutus globaaliin hiilenkiertoon, ne kuljettavat, muuntavat, sitovat ja varastoivat hiiltä. Ilmasto vaikuttaa järvien hiilenkiertoon sekä suoraan että epäsuorasti valuma-alueen kautta. Pohjoisboreaaliset pienet, matalat järvet ovat erityisen herkkiä ilmastovaihteluille. Tutkimalla holoseenin ajan sedimentin hiilen kertymää ja laatua järvisedimentissä ja vertaamalla niitä holoseenin lämpötilarekonstruktioihin voidaan ymmärtää paremmin hiilen sedimentoitumiseen vaikuttavia prosesseja, arvioida nykyisiä ja tulevia muutoksia sekä erottaa meneillään olevan ilmaston lämpenemisen ja ihmisen toiminnan vaikutus luonnollisista prosesseista. Tutkimuksessa tarkastellaan neljän pohjoisboreaalisen, yhdellä valuma-alueella sijaitsevan järven sedimenttien holoseenin ajan hiilen kertymää ja laatua. Sedimenteistä mitattiin hiilen osuus, kertymänopeus, C/N-suhde ja 13C. Näiden muutoksia verrattiin toisiinsa, järvien ominaisuuksiin sekä holoseenin lämpötilarekonstruktioihin. Lämpötila selitti osan hiilipitoisuuden, vuotuisen hiilen kertymän ja laadun vaihtelusta sedimentissä, osin vaihtelut johtuivat valuma-alueen maanpeitteestä ja järven syvyydestä.
Lakes play a significant role in the carbon cycle, as they transport, modify, sequester and bury carbon. Climate has direct and indirect impacts on the carbon cycle of lakes. Small, shallow lakes in the northern boreal region are particularly sensitive to climate variability. By studying organic carbon accumulation and quality in lake sediments, and by comparing them to the Holocene climate reconstructions, we can deepen our understanding of the processes affecting carbon sedimentation, evaluate the current and future changes, and separate the on-going climate warming and other anthropogenic factors from natural ones. In this study, we examine carbon accumulation and quality during the Holocene in four lakes in one northern boreal catchment area. Sediment organic carbon content, accumulation rate, C/N-ratio, and d13C were measured and compared to each other as well as to the lake and drainage characteristics and temperature reconstructions. Temperature explained some of the variation in carbon accumulation and quality, in part the variability was attributed to the lake and drainage characteristics.
Keyword(s): orgaaninen hiili hiilen kierto holoseeni järvet järvisedimentit


Files in this item

Files Size Format View
Tuuli_Lehtosalo_proGradu_2020.pdf 7.759Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record