Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Analysis of volatile organic compounds from environmental samples with solid phase microextraction Arrows and gas chromatography mass-spectrometer

Show full item record

Title: Analysis of volatile organic compounds from environmental samples with solid phase microextraction Arrows and gas chromatography mass-spectrometer
Author(s): Kivinen, Anssi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, none
Discipline: none
Degree program: Master's Programme in Chemistry and Molecular Sciences
Specialisation: no specialization
Language: English
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tarve uusille tavoille analysoida haihtuvia orgaanisia yhdisteitä kasvaa jatkuvasti ja nopeille ja yksinkertaisille näytteenvalmistustekniikoille on kysyntää. Kiinteäfaasi mikro-uutolla pystytään tekemään rikkomattomia näytteenottoja eli uuttamaan näytteitä ilman, että näytteet tuhoutuvat. Tämän lisäksi näytteitä pystytään uuttamaan täysin ilman lisättyjä liuottimia. Tämä on sekä kustannustehokasta, että ympäristöystävällistä sillä kaikista ympäristöystävällisimmätkin liuottimet rasittavat luontoa. Uusi yksivaiheinen näytteen uutto- ja valmistusmenetelmä kehitettiin kaasukromatografista massaspektrometristä analyysiä varten. Menetelmän kehityksessä keskityttiin siihen miten eri uuttoparametrit vaikuttavat uuttotehokkuuteen. Tämän lisäksi kolmen eri SPME pinnoitteen eroja vertailtiin ja uuttoparametrit optimoitiin jokaiselle. Kehitettyä menetelmää käytettiin uuttaessa ja analysoitaessa tuntemattomia yhdisteitä perhosnäytteestä. Näytteestä tehtiin useita mittauksia näytepullon kaasufaasista sekä suoraan liuottimesta. Näytteestä löydetyistä yhdisteistä saatiin lisäinformaatiota muuttamalla uutto-olosuhteitta asteittain. Lisäinformaatio sisälsi tietoa mm. yhdisteiden haihtuvuudesta sekä polaarisuudesta. Tämä tuotti kattavan listan tunnistettuja yhdisteitä. Yhdisteiden analysointiin käytettiin kaasukromatografi massaspektrometriä elektroni-ionisaatio kvadrupoli massa-analysaattorilla ”full scan”-tilassa.
The analysis of volatile organics is growing by the year and there is a great interest in fast and simple sample preparation techniques. With solid phase micro-extraction, samples can be extracted non-destructively without a need for solvents. This is both cost effective and ecological, because even most eco-friendly solvents still cause strain on the environment. This thesis focused on studying the effect of extraction conditions on the extraction efficiency. The effect of different sorptive phase materials was tested as well. New single-step sample extraction and preparation method was developed for gas chromatographic mass spectrometric analysis. Three different sorptive phase materials were compared and the extraction conditions were optimized for each. The method developed was used to extract, analyze and determine unknown compounds from a butterfly specimen. Multiple extractions were performed from both headspace and with direct immersion. By progressively changing the extraction conditions, properties of the compounds such as volatility and polarity could be determined by their presence alone. Analysis was performed using with gas chromatography mass-spectrometer using electron ionization quadrupole mass detector in full scan mode.
Keyword(s): Volatile organic compound Chemical warfare agent solid phase microextraction Arrow Gas chromatography-mass spectrometry


Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu - Anssi Kivinen.pdf 1.255Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record