Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

CO2- ja sähkötainnutuksen yhteydessä esiintyvät verenpurkaumat sialla

Show full item record

Title: CO2- ja sähkötainnutuksen yhteydessä esiintyvät verenpurkaumat sialla
Author(s): Mulari, Harri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Nutrition
Discipline: Food Technology
Language: Finnish
Acceptance year: 2020
Abstract:
Tämän tutkielman kirjallisuusosassa on selvitetty aiempien tutkimusten perusteella kaasutainnutuksen ja sähkötainnutuksen vaikutusta vertymien syntyyn, on myös tutkittu mm. aiheeseen liittyviä hyvinvointi asioita. Verenpurkauma syntyy verisuonten ylipaineen vuoksi lihakseen, ylipaineen tässä tapauksessa aiheuttaa tainnutus. Verenpurkaumat tainnutuksen yhteydessä aiheuttavat lihan laatuongelmia ja ovat eläimen kohtelukriteerinä ei toivottu ilmiö. Verenpurkaumia esiintyy enemmän sähkötainnutuksessa kuin kaasutainnutuksessa. Kaasutainnutus puolestaan on kyseenalaistettu useaan otteeseen tainnutusmenetelmänä eettisistä syistä, mutta teollisuus käyttää lähinnä CO2-tainnutusta sen nopeuden takia. Kokeellisessa osassa tutkittiin kahden erilaisen kaasutainnutusmenetelmän vaikutuksia vertymiin ja vertailtiin niitä. Samalla tutkittiin eri SEUROP-luokkien eroja sikojen vertymien esiintymiseen samalla aineistolla. Ruhon koostumuksella ja SEUROP-luokituksella on myös vaikutusta vertymiin aiemmin tehdyissä tutkimuksissa sähkötainnutuksessa, mutta kaasutainnutuksessa ei ole vastaavia tuloksia. Jalostustyön on arveltu olevan yhtenä selittävänä tekijänä, vähärasvaisuus ruhossa on korreloinut vertymiin. Verenpurkaumien esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä joita kaasutainnutuksessa on mainittu aiemmissa tutkimuksissa mahdollisina syinä ovat stressi, väärä kohtelu, huono tilojen suunnittelu, jalostus, rotu, sukupuoli, pistoon kulunut aika ja tainnutus, joita ei voitu tässä tutkimuksessa sulkea pois. Kokeellisen tutkimuksen tulosten perusteella ei saatu tilastollisesti merkitsevää eroa hiilidioksidiryhmätainnutus- ja karusellitainnutussysteemin välille. Aikaisempien tutkimusten perusteella on huomattu, että on myös hankala kalibroida kaikki tekijät, jotka ovat mahdollisesti vaikuttavat vertymien syntymiseen.
Keyword(s): Sian tainnutus verenpurkauma hyvinvointi


Files in this item

Files Size Format View
Harri tutkielma 24.11 ab.pdf 438.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record