Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Aallonharjalle! : retorinen analyysi Aalto-yliopiston muodostumisesta Opetusministeriön ja ylioppilaskuntien välisessä keskustelussa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-12-15T15:37:07Z
dc.date.available 2020-12-15T15:37:07Z
dc.date.issued 2020-12-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/32752
dc.title Aallonharjalle! : retorinen analyysi Aalto-yliopiston muodostumisesta Opetusministeriön ja ylioppilaskuntien välisessä keskustelussa fi
ethesis.discipline Fonetiikka (puheviestinnän linja) fi
ethesis.discipline Phonetics (Speech Communication) en
ethesis.discipline Fonetik (talkommunikationslinjen) sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/454591d2-c673-4aa9-bcca-5030e94128a7
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/56a0d08f-2fcf-469f-861a-3ef0ca566b86
ethesis.department Nykykielten laitos 2010-2017 fi
ethesis.department Department of Modern Languages 2010-2017 en
ethesis.department Institutionen för moderna språk 2010-2017 sv
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Saloniemi, Jaakko
dct.issued 2020
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Aalto-yliopiston perustaminen on ainutkertainen tapahtuma Suomen yliopistokentässä. Yliopisto aloitti toimintansa vuonna 2010 ensimmäisenä säätiömuotoisena yliopistona Tämän työn tarkoituksena oli kuvata Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun sekä niiden ylioppilaskuntien välistä keskustelua muodostumisesta Opetusministeriön kanssa aina säädekirjaa koskevaan keskuteluun saakka. Työssä aineistona käytettiin Opetusministeriön muistiota yhdistymisestä, säädekirjan luonnosta ja säädekirjan julkaisua. Kukin asiakirjoista viritti keskustelua, johon ylioppilaskunnat ottivat kantaa omilla tiedotteillaan tai puheillaan. Tutkimuksen kohteena oli siis kolme eri perustamisvaiheessa käytyä julkista keskustelua, joissa osapuolina olivat ylioppilaskunnat ja Opetusministeriö. Analyysimenetelmänä käytettiin retorisen analyysin mallia, jonka Karlberg ja Mral ovat esitelleet 1998. Tätä tutkimusta varten tätä perustaltaan neoklassista analyysimenetelmää muokattiin tekstien tutkimukseen sopivaksi. Analysoitavat osa-alueet olivat konteksti, dispositio, vaikuttamisen peruskeinot ja argumenttianalyysi. Tutkimuksessa todettiin, että yhdistymistä perusteltiin kansallisilla hyötynäkökohdilla ja uuden hallintomallin joustavuudella. Vastaavia uudistuksia oli tehty monissa Europan maissa. Säätiömalli helpottaa rahoituksen hankintaa ja tekee yliopistosta kilpailukykyisemmän. Ylioppiskunnista TKY ja KY pitivät perustettavaa yliopistoa mahdollisuutena. Opiskelijoiden asema on kuitenkin turvattava ja hallintomallin tulee ottaa huomioon opiskelijoiden kannat. TOKYO kanta yhdistymiseen oli varautunut, koska yhdistymistä pidettiin heidän arvojen vastaisena. fi
dct.subject retoriikka
dct.subject neoklassinen retoriikka
dct.subject retorinen analyysi
dct.subject julkiset organisaatiot
dct.subject Aalto -yliopisto
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Poutiainen, Saila
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:bce2bda6-ba99-40c5-b5e7-a1ea588945da
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2020-11-11 14:11:24:369
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202012155034
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
Saloniemi_Jaakko_tutkielma_2020.pdf 652.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record