Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

En massa lilla My : en karaktärsanalys av lilla My i muminromanerna

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-03-03T12:02:43Z
dc.date.available 2021-03-03T12:02:43Z
dc.date.issued 2021-03-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/34712
dc.title En massa lilla My : en karaktärsanalys av lilla My i muminromanerna sv
ethesis.discipline.URI none
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Åkerlund, Linda
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract Sammanfattning Fakultet: Humanistiska fakulteten Utbildningsprogram: Magisterprogrammet i litteraturvetenskap Studieområde: Allmän litteraturvetenskap Författare: Linda Åkerlund Arbetets namn: En massa lilla My. En karaktärsanalys av lilla My i muminromanerna. Typ av arbete: magisterexamen Månad och år: januari 2021 Sidantal: avhandling 103, bilagor 12 Nyckelord: lilla My, karaktärsanalys, Mumin Förvaringsställe: Helsingfors universitets bibliotek Sammanfattning: Inledning Lilla My är en speciell karaktär i Mumindalen. Hon är anarkistisk, lever med muminfamiljen och hon föds på midsommarafton. Moomin Characters, Sirke Happonen, Ebba Witt-Brattström med flera ser My som rätt endimensionell och statisk. Jag ser att hon växer, främst fysiskt, men också psykiskt. Teori om karaktärer En koppling till barnlitteraturen är viktig av två orsaker: dels läses muminböckerna av alla åldrar och dels finns det mer forskning om bilder inom barnlitteraturen. Jag använder främst Maria Nikolajeva som teoretisk grund då det gäller barnlitteraturen. Hon är också en av teoretikerna för bildanalys. Andra forskare jag använder till bildanalysen är Kai Mikkonen, Sisko Ylimartimo och Riitta Brusila. De är alla överens om att bilden lägger till något till texten och att läsarens förståelse av text och bild påverkar varandra. Vi får även olika information från text och bild. Texten uttrycker bättre inre egenskaper och tidens gång, medan bilden enklare ger oss en bild av yttre egenskaper och positioner. Vi läser bild och text på olika sätt. Vi tar åt oss informationen i en bild snabbare, eftersom vi direkt får en överblick över helheten. Jag använder även till stor del James Phelans mimetiska, syntetiska och tematiska funktioner i min analys. Den mimetiska funktionen ser på karaktärens egenskaper som attribut. Den mimetiska funktionen är implicerad i meningen ”den här personen”. De syntetiska funktionerna handlar om texten som konstruktion och metafiktion och den tematiska funktionen är vad karaktären representerar i texten. Lilla My i ord och bild My utvecklas mest mellan romanerna, vilket är tydligast då vi jämför bilderna med varandra. I början är My så liten att hon knappt syns, medan hon definitivt är större i Pappan och havet. My utvecklas även psykiskt, från att mest bry sig om sig själv blir hon t.ex. Mumins förtrogna och hon utvecklar tålamod. Orsaken till att My främst utvecklas fysiskt är att hon har mer utrymme att växa i storlek. Eftersom hon redan är så självständig, modig och självsäker från början finns det inte lika mycket utrymme för henne att utvecklas psykiskt. Hon fungerar här som en motsats till Mumin, som inte växer i storlek, men gör en enorm psykisk utveckling. sv
dct.subject lilla My sv
dct.subject karaktärsanalys sv
dct.subject Mumin sv
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language Swedish en
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Pyrhönen, Heta
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:b4f5f2aa-dc92-48f1-8e9e-35050e1d72c3
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-02-02 16:38:38:977
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202103031612
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative A lot of My : a character analysis of little My in the Moomin novels en
ethesis.facultystudyline Yleinen kirjallisuustiede fi
ethesis.facultystudyline Comparative Literature en
ethesis.facultystudyline Allmän litteraturvetenskap sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH40_094
ethesis.mastersdegreeprogram Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Literary Studies en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i litteraturvetenskap sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH40_009

Files in this item

Files Size Format View
Akerlund_Linda_magisterexamen_2021.pdf 6.042Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record