Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kuutsjärven ja Tippakurulammen lämpötilan muutokset vuosina 2010–2012

Show full item record

Title: Kuutsjärven ja Tippakurulammen lämpötilan muutokset vuosina 2010–2012
Author(s): Kuittinen, Salla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Degree program: Master's Programme in Atmospheric Sciences
Specialisation: Geophysics of the Hydrosphere
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Auringon säteilyn voimakkuus vaihtelee vuodenaikojen mukaan Suomessa. Tämän seurauksena järvien kerrostuneisuudessa tapahtuu muutoksia. Värriön luonnonpuistossa järvien tutkimus on ollut vähäistä, ja lämpötilaseurantaa ei aikaisemmin alueen järvissä ole tehty ympärivuotisesti. Aineiston avulla selvitettiin Kuutsjärven ja Tippakurulammen lämpötilan muutoksia, eroavaisuuksia, päivittäisiä muutoksia sekä lumen vaikutusta kevään lämpenemiseen tarkastelujakson aikana. Tutkimusaineisto on kerätty Värriön luonnonpuiston Kuutsjärvestä ( 67° 44'N ja 29° 36'E) sekä Tippakurulammesta (67° 46'N ja 29° 37'E) vuosina 2009–2012. Molemmissa järvissä oli yksi termistoriketju järven syvimmässä kohdassa. Termistoreita ketjussa oli viisi kappaletta. Tulosten tarkastelussa apuna käytettiin Ilmatieteen laitoksen sää- ja lumihavaintoja. Auringon säteilyn voimakkuus on merkittävin Kuutsjärven ja Tippakurulammen lämpötiloihin vaikuttava tekijä. Päivittäisissä muutoksissa ei ole eroavaisuuksia järvien välillä. Tippakurulampi lämpenee tummempana ja matalampana järvenä pohjaa myöten kesän aikana. Kesän aikana sedimenttiin varastoitunut lämpö purkautuu talvella veteen. Kevään täyskierto on molemmissa järvissä lyhyt ja tapahtuu toukokuun loppupuolella. Syksyn täyskierto on Tippakurulammessa Kuutsjärveä pidempi, ja Tippakurulampi jäähtyy sekoittuneessa tilassa. Eroavaisuudet järvien välillä johtuvat koko- ja värieroista.
Keyword(s): hydrosfääri järvi limnologia täyskierto Kuutsjärvi Tippakuru Värriö termistoriketju aikasarja


Files in this item

Files Size Format View
Kuittinen_Salla_progradu_2021.pdf 8.841Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record