Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kuutsjärven ja Tippakurulammen lämpötilan muutokset vuosina 2010–2012

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-04-14T12:24:22Z
dc.date.available 2021-04-14T12:24:22Z
dc.date.issued 2021-04-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/35141
dc.title Kuutsjärven ja Tippakurulammen lämpötilan muutokset vuosina 2010–2012 fi
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kuittinen, Salla
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Auringon säteilyn voimakkuus vaihtelee vuodenaikojen mukaan Suomessa. Tämän seurauksena järvien kerrostuneisuudessa tapahtuu muutoksia. Värriön luonnonpuistossa järvien tutkimus on ollut vähäistä, ja lämpötilaseurantaa ei aikaisemmin alueen järvissä ole tehty ympärivuotisesti. Aineiston avulla selvitettiin Kuutsjärven ja Tippakurulammen lämpötilan muutoksia, eroavaisuuksia, päivittäisiä muutoksia sekä lumen vaikutusta kevään lämpenemiseen tarkastelujakson aikana. Tutkimusaineisto on kerätty Värriön luonnonpuiston Kuutsjärvestä ( 67° 44'N ja 29° 36'E) sekä Tippakurulammesta (67° 46'N ja 29° 37'E) vuosina 2009–2012. Molemmissa järvissä oli yksi termistoriketju järven syvimmässä kohdassa. Termistoreita ketjussa oli viisi kappaletta. Tulosten tarkastelussa apuna käytettiin Ilmatieteen laitoksen sää- ja lumihavaintoja. Auringon säteilyn voimakkuus on merkittävin Kuutsjärven ja Tippakurulammen lämpötiloihin vaikuttava tekijä. Päivittäisissä muutoksissa ei ole eroavaisuuksia järvien välillä. Tippakurulampi lämpenee tummempana ja matalampana järvenä pohjaa myöten kesän aikana. Kesän aikana sedimenttiin varastoitunut lämpö purkautuu talvella veteen. Kevään täyskierto on molemmissa järvissä lyhyt ja tapahtuu toukokuun loppupuolella. Syksyn täyskierto on Tippakurulammessa Kuutsjärveä pidempi, ja Tippakurulampi jäähtyy sekoittuneessa tilassa. Eroavaisuudet järvien välillä johtuvat koko- ja värieroista. fi
dct.subject hydrosfääri
dct.subject järvi
dct.subject limnologia
dct.subject täyskierto
dct.subject Kuutsjärvi
dct.subject Tippakuru
dct.subject Värriö
dct.subject termistoriketju
dct.subject aikasarja
dct.language fi
ethesis.isPublicationLicenseAccepted true
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:a31d9035-cee3-49df-9a4b-557af4a9e548
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202104141888
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Hydrosfäärin geofysiikka fi
ethesis.facultystudyline Geophysics of the Hydrosphere en
ethesis.facultystudyline Hydrosfärens geofysik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH50_139
ethesis.mastersdegreeprogram Ilmakehätieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Atmospheric Sciences en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i atmosfärsvetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH50_006

Files in this item

Files Size Format View
Kuittinen_Salla_progradu_2021.pdf 8.841Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record