Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

IgA+NR4A1+-solujen esiintyminen vasikan sikiön suolistossa merkkinä varhaisesta B-lymfosyyttiaktivaatiosta

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-05-18T12:10:20Z
dc.date.available 2022-04-10T21:00:07Z
dc.date.issued 2021-05-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/35674
dc.title IgA+NR4A1+-solujen esiintyminen vasikan sikiön suolistossa merkkinä varhaisesta B-lymfosyyttiaktivaatiosta fi
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Gröhn, Mari
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Kypsä B-lymfosyytti voi aktivoitua kohdattuaan sopivan antigeenin tai esimerkiksi ympäristön tulehdusvälittäjäaineiden vaikutuksesta. Järjestäytyneet imukudokset, ja etenkin niiden itukeskukset, tarjoavat otollisen ympäristön B-soluaktivaatiolle. Aktivaation seurauksena B-solu voi alkaa tuottaa pintansa B-solureseptorin kaltaista, mutta liukoisessa muodossa olevaa vasta-ainetta soluvälitilaan. Aluksi aktivoitunut B-solu tuottaa IgM-luokan vasta-ainetta, mutta luokanvaihdon seurauksena B-solu voi alkaa tuottaa esim. IgA-luokan vasta-aineita. IgA on yleisin immunoglobuliiniluokka aikuisen naudan limakalvojen pintaeritteissä, mutta sikiöaikana sen erittyminen on hyvin vähäistä. Aikuisella eläimellä suoliston alueella IgA-luokanvaihtoa tapahtuu järjestäytyneiden imukudosten, kuten Peyerin levyjen itukeskuksissa ja paikallisesti esimerkiksi lamina propriassa. IgA:lla on keskeinen rooli limakalvojen immuunipuolustuksessa, ja sen toiminta on yhdistetty mm. normaalin suoliston mikrobiston säätelyyn. NR4A1-proteiini kuuluu NR4A-tumareseptoriperheeseen, joka säätelee DNA-transkriptiota. NR4A1:n määrän lyhytaikainen lisääntyminen on yhdistetty aikaisemmissa tutkimuksissa mm. antigeenin aikaansaamaan aikaiseen B-soluaktivaatioon. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko naudan sikiöllä havaita fluoresenssimikroskopian avulla lymfosyyttiaktivaation seurauksena aktivoituneita IgA+ soluja ileumin alueen Peyerin levyissä ja niiden läheisissä kudoksissa. Tutkimuksessa hyödynnettiin ileumin kudosleikkeitä, jotka oli saatu 11 vasikasta normaalien teurastamoprosessien yhteydessä. Sikiöiden iät vaihtelivat 200 ja 290 tiineysvuorokauden välillä. Fluoresenssimikroskoopin avulla laskettiin kaksoispositiiviset (IgA+, NR4A1+) solut leikkeissä. Kaksoispositiivisia (IgA+, NR4A1+) soluja havaittiin systemaattisesti kaikissa tutkituissa kudosleikkeissä. Kaksoispositiiviset solut jakautuivat etenkin interfollikulaari- ja villusalueelle, mutta joitakin soluja oli havaittavissa myös Peyerin levyjen follikkeleissa ja kupolialueella. Tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että naudan suolistossa tapahtuu varhaista B-lymfosyyttiaktivaatiota jo sikiöaikana. Tapahtumaa ohjaavat tekijät ovat kuitenkin vielä epäselviä. fi
dct.subject nauta fi
dct.subject sikiö fi
dct.subject immunologia fi
dct.subject B-solu fi
dct.subject immunoglobuliini A fi
dct.subject NR4A1 fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Niku, Mikael
ethesis.supervisor Pessa-Morikawa, Tiina
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:219423f4-5d6e-4dfc-a70b-ef4b2ae9da7d
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-04-15 09:52:13:878
ethesis.principalprofessor Iivanainen, Antti
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202105182250
dc.type.dcmitype Text
ethesis.mastersdegreeprogram Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Degree programme in veterinary medicine en
ethesis.mastersdegreeprogram Utbildningsprogrammet i veterinärmedicin sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH90_001
ethesis.department.primary http://data.hulib.helsinki.fi/id/ela-1
ethesis.department.primary Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto fi
ethesis.department.primary Department of Veterinary Biosciences en
ethesis.department.primary Avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper sv
ethesis.department.secondary http://data.hulib.helsinki.fi/id/ela-1
ethesis.department.secondary Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto fi
ethesis.department.secondary Department of Veterinary Biosciences en
ethesis.department.secondary Avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper sv

Files in this item

Files Size Format View
Gröhn_Mari_tutkielma_2021.pdf 660.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record