Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Avojuurisen traumahampaan juurihoito : kirjallisuuskatsaus ja PKS-SEHYK:n lähetepotilaiden hoidot vuosina 2006-2013

Show full item record

Title: Avojuurisen traumahampaan juurihoito : kirjallisuuskatsaus ja PKS-SEHYK:n lähetepotilaiden hoidot vuosina 2006-2013
Author(s): Ketola, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Oral and Maxillofacial Surgery, Dentistry
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
Hammastraumojen esiintyvyys on suurta ikävuosina, jolloin puhkeavan pysyvän hampaan juurenkärki on vielä avoin. Tällainen traumahammas joudutaan toisinaan juurihoitamaan. Ennen juurikanavan täyttöä juuren kärkiosaan on luotava sulku. Sen muodostumisen indusoimiseen on käytetty pitkiä kalsiumhydroksidihoitoja, mutta nykyään ensisijainen vaihtoehto on mineraalitrioksidiaggregaatin (MTA) vieminen suoraan juurenkärjen alueelle. Hoitotuloksista on olemassa melko vähän pitkäaikaisia tutkimuksia, eikä aihetta ole aiemmin tutkittu Suomessa. Kehittyvän hampaan säilyttäminen on toiminnallisesti ja esteettisesti tärkeää, minkä lisäksi se ylläpitää alveoliharjanteen kasvua mahdollista implantointia ajatellen. Tutkimuksen aineisto koostui 72 avojuurisen traumahampaan juurihoitoihin liittyvistä potilasasiakirjamerkinnöistä päivystyskäynnistä lähtien. Hoidot oli suoritettu loppuun PKSSEHYK:ssä vuosina 2006–2013. Viisi hammasta oli täytetty guttaperkalla ja 67 apikaaliosastaan MTA:lla. 68 hampaasta (94,4 %) oli saatavilla seurantatietoja. Hampaiden seuranta-aika vaihteli kolmen kuukauden ja hieman yli viiden vuoden välillä. MTA:lla apikaalisesti täytettyjen hampaiden ennuste todettiin kliinisesti ja röntgenologisesti hyväksi. Potilaat eivät olleet toistaiseksi kokeneet tarvetta implanteille. Neljästä guttaperkalla täytetystä hampaasta oli saatavilla seurantatietoja, ja kahdessa näistä oli esiintynyt komplikaatio.
Keyword(s): Tooth injuries Apexification MTA Apical Plug


Files in this item

Files Size Format View
TutkielmaValmisversio.pdf 580.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record