Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Short-chain fatty acids can reduce binge-like eating behaviour in mice

Show full item record

Title: Short-chain fatty acids can reduce binge-like eating behaviour in mice
Author(s): Holla, Annele Jenni Tuulikki
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Neuroscience
Specialisation: Physiology
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Ahmintahäiriö (binge eating disorder, BED) on yleinen syömishäiriö, jonka tunnusmerkkinä on suurten ruokamäärien syöminen lyhyellä aikavälillä. Ahmintapotilaat voivat kärsiä stressistä, ahdistuksesta ja painonnousun aiheuttamasta metabolisesta oireyhtymästä, mutta psyykkisiin ja fysiologisiin haasteisiin ei ole löytynyt tehokasta lääkitystä. Tässä tutkielmassa tutkittiin lyhytketjuisten rasvahappojen (short-chain fatty acids, SCFA) potentiaalia vähentää ahmintatyyppistä syömiskäyttäytymistä hiirimallilla, johon ei liity ruoansaannin rajoittamista. Hiirimalliin kuuluu kerran viikossa tapahtuva 24 tunnin mittainen ahmintajakso, jonka aikana hiirille tarjotaan rasvaista ruokaa. Hiirille annettiin lyhytketjuisia rasvahappoja eli butyraattia, propionaattia tai asetaattia 1 g/kg intraperitoneaali-injektiona tai 200 mM juomaveden mukana kolmen päivän ajan, ja niiden vaikutus ahmintajakson aikaiseen energiansaantiin mitattiin. Saadut tulokset osoittavat, että lyhytketjuiset rasvahapot voivat merkittävästi vähentää ahmintatyyppistä syömiskäyttäytymistä hiirillä lyhyellä aikavälillä, mutta pitkän aikavälin vaikutukset vaihtelevat. Intraperitoneaalisesti annosteltu butyraatti, propionaatti ja asetaatti vähensivät ruoansaantia samassa järjestyksessä 68 %, 57 % ja 62 % ensimmäisen tunnin aikana. Juomaveden kautta annostellut rasvahapot eivät vähentäneet energiansaantia merkittävästi, ja tulokset olivat epäjohdonmukaisia eri hiirten välillä. Tulokset kuitenkin osoittavat, että lyhytketjuiset rasvahapot voivat mahdollisesti lieventää ahmintakohtauksia akuutisti annosteltuina, mutta mekanismien selvittäminen vaatii enemmän tutkimusta.
Binge eating disorder (BED) is a common eating disorder that includes eating a large amount of food in a short period of time and is often associated with obesity. Patients can suffer from stress, anxiety, and metabolic syndrome caused by the weight gain, but no effective medication for both psychological and physiological issues have been discovered. This thesis studies the potential of short-chain fatty acids (SCFA) in reducing binge-like eating behaviour in a mouse model that does not include food restriction. The model includes a 24 h bingeing period with high-fat food once a week. SCFA butyrate, propionate, and acetate were administered to mice via 1 g/kg i.p. injections or 200 mM drinking water for three days, and their effects on energy intake during the bingeing period were measured. The results show that SCFA can significantly reduce binge-like eating behaviour in mice in the short term, but long-term effects vary. I.p. butyrate, propionate, and acetate decreased energy intake by 68%, 57%, and 62% during the first hour, respectively. SCFA via drinking water did not decrease energy intake a lot, and the results were inconsistent between animals. These results suggest a potential for SCFA to attenuate bingeing episodes when administered acutely, but the mechanisms remain to be discovered.
Keyword(s): short-chain fatty acids butyrate propionate acetate binge eating disorder


Files in this item

Files Size Format View
Holla_Annele_thesis_2021.pdf 1.206Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record