Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Justification in the Arctic : Contestation over the Arctic Railway during the 2017-2019 planning process

Show full item record

Title: Justification in the Arctic : Contestation over the Arctic Railway during the 2017-2019 planning process
Author(s): Kaivosoja, Arttu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Liikenne ja viestintäministeriö avasi Jäämeren radan suunnittelun vuonna 2017. Tämä suunnitteluprosessi jatkui alkuvuoteen 2019 asti. Ehdotettu ratalinja olisi halkonut alkuperäiskansa saamelaisten kotiseutualueen, mikä kirvoitti rajua kritiikkiä Saamelaiskäräjiltä haittavaikutuksista perinteiselle saamelaiskulttuurille sekä -elinkeinoille, joita molempia suojaa Suomen perustuslaki. Tässä tutkielmassa analysoidaan näiden kahden toimijan väitteet, julkisen oikeuttamisen teoriaa sekä julkisen oikeuttamisen analyysiä hyödyntäen, jotta voisimme paremmin ymmärtää millaisilla arvoilla Jäämeren rataa kannatettiin tai vastustettiin. Analyysin tulokset valottavat myös sitä, miten ministeriön käyttämät oikeutukset mahdollistivat alkuperäiskansa saamelaisten perustuslaillisten oikeuksien sivuuttamisen suunnitteluprosessin aikana. Tutkielman lopussa lukijalla on parempi ymmärrys Jäämeren radan suunnitteluprosessista, kiistan osapuolten pääargumenteista ja niiden taustalla olevista oikeutuksista, sekä miten niitä käytettiin joko ratalinjan kannattamiseen tai vastustamiseen.
Planning process for the Arctic Railway was initiated by the Ministry of Transport and Communications in 2017 and lasted until early 2019. The proposed railway line would cut through the homeland of the indigenous Sámi, which received harsh criticism from the Sámi Parliament for its adverse effects on the traditional Sámi culture and livelihood, both protected by the Constitution of Finland. In this thesis the claims of these two actors are analysed using the Justification theory and Justification analysis to gain insight into the underlying justifications that were used to either oppose or support the Arctic Railway. The results will also illuminate how the MTC’s use of justifications resulted in the constitutional rights of the indigenous Sámi being disregarded during the planning process. At the end of this thesis the reader should have a greater understanding of the Arctic Railway’s planning process, the main arguments and justifications of the two key actors, and how they were used to either resist or support the railway’s construction.
Keyword(s): Jäämeren rata julkisen oikeuttamisen teoria julkisen oikeuttamisen analyysi arktinen alkuperäiskansa saamelaiset kvalitatiivinen tekstin analyysi Justification theory Justification analysis Arctic Railway Arctic Qualitative text analysis Indigenous Sámi


Files in this item

Files Size Format View
Kaivosoja_Arttu_tutkielma_2021.pdf 768.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record