Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Justification in the Arctic : Contestation over the Arctic Railway during the 2017-2019 planning process

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-06-03T04:56:57Z
dc.date.available 2021-06-03T04:56:57Z
dc.date.issued 2021-06-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/35999
dc.title Justification in the Arctic : Contestation over the Arctic Railway during the 2017-2019 planning process en
ethesis.faculty Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Biological and Environmental Sciences en
ethesis.faculty Bio- och miljövetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4d959249-d6aa-44fa-93ff-807dbf9ffaae
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kaivosoja, Arttu
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Liikenne ja viestintäministeriö avasi Jäämeren radan suunnittelun vuonna 2017. Tämä suunnitteluprosessi jatkui alkuvuoteen 2019 asti. Ehdotettu ratalinja olisi halkonut alkuperäiskansa saamelaisten kotiseutualueen, mikä kirvoitti rajua kritiikkiä Saamelaiskäräjiltä haittavaikutuksista perinteiselle saamelaiskulttuurille sekä -elinkeinoille, joita molempia suojaa Suomen perustuslaki. Tässä tutkielmassa analysoidaan näiden kahden toimijan väitteet, julkisen oikeuttamisen teoriaa sekä julkisen oikeuttamisen analyysiä hyödyntäen, jotta voisimme paremmin ymmärtää millaisilla arvoilla Jäämeren rataa kannatettiin tai vastustettiin. Analyysin tulokset valottavat myös sitä, miten ministeriön käyttämät oikeutukset mahdollistivat alkuperäiskansa saamelaisten perustuslaillisten oikeuksien sivuuttamisen suunnitteluprosessin aikana. Tutkielman lopussa lukijalla on parempi ymmärrys Jäämeren radan suunnitteluprosessista, kiistan osapuolten pääargumenteista ja niiden taustalla olevista oikeutuksista, sekä miten niitä käytettiin joko ratalinjan kannattamiseen tai vastustamiseen. fi
dct.abstract Planning process for the Arctic Railway was initiated by the Ministry of Transport and Communications in 2017 and lasted until early 2019. The proposed railway line would cut through the homeland of the indigenous Sámi, which received harsh criticism from the Sámi Parliament for its adverse effects on the traditional Sámi culture and livelihood, both protected by the Constitution of Finland. In this thesis the claims of these two actors are analysed using the Justification theory and Justification analysis to gain insight into the underlying justifications that were used to either oppose or support the Arctic Railway. The results will also illuminate how the MTC’s use of justifications resulted in the constitutional rights of the indigenous Sámi being disregarded during the planning process. At the end of this thesis the reader should have a greater understanding of the Arctic Railway’s planning process, the main arguments and justifications of the two key actors, and how they were used to either resist or support the railway’s construction. en
dct.subject Jäämeren rata fi
dct.subject julkisen oikeuttamisen teoria fi
dct.subject julkisen oikeuttamisen analyysi fi
dct.subject arktinen fi
dct.subject alkuperäiskansa fi
dct.subject saamelaiset fi
dct.subject kvalitatiivinen tekstin analyysi fi
dct.subject Justification theory en
dct.subject Justification analysis en
dct.subject Arctic Railway en
dct.subject Arctic en
dct.subject Qualitative text analysis en
dct.subject Indigenous Sámi en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Gritsenko, Daria
ethesis.supervisor Hukkinen, Janne
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:aca28c9c-64ac-432e-a36d-21a5b8f0b323
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-04-07 08:15:34:558
ethesis.principalprofessor Hukkinen, Janne
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202106032473
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Julkinen oikeuttaminen arktisella : kamppailu Jäämeren radan suunnittelusta vuosina 2017-2019 fi
ethesis.facultystudyline Globaali kestävyys fi
ethesis.facultystudyline Global Sustainability en
ethesis.facultystudyline Global hållbarhet sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH57_115
ethesis.mastersdegreeprogram Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH57_005

Files in this item

Files Size Format View
Kaivosoja_Arttu_tutkielma_2021.pdf 768.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record