Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lepakot vastaavat simuloituun uhkaan esittämällä antipredaatiovasteita

Show full item record

Title: Lepakot vastaavat simuloituun uhkaan esittämällä antipredaatiovasteita
Author(s): Suutari, Miina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Ecology and Evolutionary Biology
Specialisation: Teacher in Biology
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Vaikka lepakoilla ei ole niihin erikoistunutta saalistajaa lauhkealla vyöhykkeellä, niitä saalistetaan. Jopa 11 % niiden vuosittaisesta kuolleisuudesta johtuu petolintujen, erityisesti pöllöjen, saalistuksesta. Lepakot ovat erityisen alttiita saalistukselle poistuessaan päiväpiiloistaan, jolloin niiden esiintyminen on hyvin ennustettavaa. Saaliiksi jääminen on kohtalokasta, joten sen välttämiseksi tarvitaan antipredaatiovasteita. Lopullinen selviytyminen riippuu kuitenkin kyvystä välttää sekä saalistusta että nälkään nääntymistä, joten näihin kahteen käytetty aika ja energia tulee optimoida. Tutkin lepakoiden antipredaatiovasteita kahdella kokeella, joissa simuloin pedon läsnäoloa äänitteillä: 1. päiväpiilosta poistumisen yhteydessä ja 2. lepakoiden saalistaessa lehtopöllöreviireillä ja alueilla, joilla ei ole tavattu lehtopöllöjä. Äänitin lepakoiden kaikuluotausta 24 päiväpiilon luona ja 11 saalistuspaikalla 10-13 yön ajan. Hyödynsin päiväpiiloaineiston keräämisessä kansalaistiedettä. Simuloin pedon läsnäoloa kahdella äänitteellä, aikuisen lehtopöllön huhuilulla ja lehtopöllön poikasen ääntelyllä. Poikasen ääntelyä käytettiin ainoastaan päiväpiilotutkimuksessa. Käytin molemmissa kokeissa musiikkia ja äänettömiä öitä kontrollina. Pöllön ääntely, musiikki tai lehtopöllöreviiri eivät vaikuta lepakoiden esiintymiseen niiden saalistaessa. Lepakot lähtevät kuitenkin yli 20 minuuttia myöhemmin liikkeelle päiväpiilosta, kun aikuisen lehtopöllön huhuilua soitetaan päiväpiilon edustalla. Poikasen ääntely tai musiikki eivät vaikuta lähtöaikaan. Nämä tulokset osoittavat, että lepakoilla on antipredaatiovasteita. Ne viittaavat myös siihen, että lepakot saattavat tunnistaa korkean riskin tilanteen ja keskittää antipredaatiokäyttäytymisen sinne tai, että ne priorisoivat oman saalistusmenestyksensä pedon välttämisen edelle.
Even though bats have no specialized predators in the temperate zone, they are still predated on. In fact, 11% of their annual mortality is caused by avian predators, especially owls. Bats are particularly vulnerable at emergence from their roost because this behaviour is very predictable. Because a successful predation event is mortal, it would be expected that bats need antipredatory responses to avoid it. The time and focus for these responses need to be shared with foraging in a way that maximizes survival. I studied antipredatory responses of bats in two settings: 1. during roost emergence and 2. during foraging at tawny owl territories and at places where there have been no tawny owl sightings. I collected acoustic data from 24 roosts and 11 foraging grounds for 10-13 nights. The roost emergence data was collected with the help of citizen science. Two controlled predation threats, recorded tawny owl calls and nestling sounds, were used. Nestling sounds were only played during roost emergence. In both tests music and silence were used as controls. Owl calls, music or tawny owl territory have no effect on bat presence when they are foraging. However, bats alter their emergence time and leave over 20 minutes later when tawny owl calls are played outside the roost. There is no difference in exit time when music or nestling sounds are played. These results show that bats have antipredatory responses. They also suggest that bats may be able to recognize high-risk situations and allocate their behaviour accordingly or that they place higher importance on foraging than avoiding predation.
Keyword(s): lepakot Chiroptera antipredaatiovasteet


Files in this item

Files Size Format View
Suutari_Miina_tutkielma_2021.pdf 1.821Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record