Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Suomalaisen gospelmusiikin vastaanotto ja reaktiot evankelis-luterilaisessa kirkossa vuosina 1970-1986

Show full item record

Title: Suomalaisen gospelmusiikin vastaanotto ja reaktiot evankelis-luterilaisessa kirkossa vuosina 1970-1986
Author(s): Lohiniva, Veijo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology
Degree program: Master's Programme in Theology and Religious Studies
Specialisation: Ministry
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tutkin suomalaista gospelia kokonaisvaltaisesti sekä sen sisältöä ja vastaanottamista sekä vaikutusta ja merkitystä. Tutkimuksen rajasin vuodesta 1970 seuraavalle vuosikymmenelle. Tänä aikana tutkimani musiikkityyli vakiinnutti asemansa. Selvitettävänä olivat uuden hengellisen musiikin sisältö ja sen toteuttajat. Ratkaistavana olivat myös gospeliin liittyvät kirkkomusiikin toteuttajien ja päättäjien reaktiot. Selvitettävänä oli hengellisen musiikin merkitys maamme uskonnollisissa liikkeissä. Se merkitsi kansankirkon musiikin lisäksi suhtautumista herätysliikkeissä ja ns. vapaissa yhteisöissä. Aiheen lähteille olen päässyt kirkkohistorian seminaarin opastuksella sekä keskusteluilla alan erityistuntijoiden kanssa pitkän valmisteluajan aikana. Muutamista aiheeseen liittyvistä graduista, levyistä ja julkaisuista olen saanut sisältöä sekä virikkeitä, mikä on johtanut uuden tutkimiseen. Tutkimukseni perusteella voin ilmaista hengellisen musiikin kehityksen liittyvän luterilaiseen perinteeseen, joka on näkynyt Martti Lutherin musiikkiharrastuksesta lähtien. Lauluilla on ollut valtava merkitys yksilöiden ja yhteisöjen sisäiseen kasvuun. Gospelin suorittajille, yksityisille ja ryhmille, on ollut kannustavaa päättäjien tuki ja osallistujien arvostus. Vieraslähtöinen hengellinen musiikki on juurtunut suomalaiseen yhteiskuntaan. Sen tuojat, valistajat ja vaikuttajat ovat sen välittäneet valtamerten takaa. Gospelmusiikin merkitys on valtava niin artistien kuin uudenlaisten messuyhteisöjen palveluksessa.
Keyword(s): gospelmusiikki kirkkomusiikki Suomen ev.lut. kirkko Livingstone Pro Fide Pekka Simojoki Anna-Mari Kaskinen Jaakko Löytty


Files in this item

Files Size Format View
Lohiniva_Veijo_ ... vuosina 1970-1986_2021.pdf 440.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record