Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Das Geschlechtsbild und Stereotype in Kinderliteratur : Eine vergleichende Analyse der Konstruktion Junge in drei Kinderbüchern

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-06-15T15:58:02Z
dc.date.available 2021-06-15T15:58:02Z
dc.date.issued 2021-06-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36310
dc.title Das Geschlechtsbild und Stereotype in Kinderliteratur : Eine vergleichende Analyse der Konstruktion Junge in drei Kinderbüchern de
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Eskola, Krista
dct.issued 2021
dct.abstract Maisterintutkielman aiheena on lastenkirjallisuuden sukupuolikuva ja stereotyypit. Tutkimukseen valikoitui kolme lastenkirjaa: yksi saksalainen (Rico, Oskar und die Tieferschatten), yksi amerikkalainen (Neropatin päiväkirjat, Lunta tupaan) ja yksi suomalainen (Tatu ja Patu: Tapaus Puolittaja) lastenkirja. Kaksi viimei- sintä kirjaa on suosituimpien lainattujen lastenkirjojen joukossa Helsingin ja pääkaupunkiseudun alueen kirjastoissa, joten kirjat ovat suosittuja ja niillä on aktiivinen lukijakunta. Tutkielman tavoitteena on ollut tutkia ja analysoida kirjojen henkilöiden antamaa sukupuolikuvaa ja sitä, millaisia mahdollisia stereotypioita kirjoissa esiintyy sukupuoleen, identiteettiin ja toisaalta kulttuuriin liit- tyen. Näitä seikkoja analysoimalla on pyritty tutkimaan myös sitä, millaisia vaikutuksia näillä on lukijan ja yhteiskunnan kannalta. Tutkielma hyödyntää teema-analyysia, sisältäen sisällön- ja tekstianalyysin kei- noja metodina ja tutkimusmenetelmänä. Tutkielman aihe on ajankohtainen, sillä lastenkirjallisuudessa esiintyvät stereotypiat ja henkilöhahmot ovat nousseet esille viime vuosien aikana. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kirjojen hahmojen välillä on vaih- televuutta, kuten teemoissakin, mutta perinteiset poikakuvaan liittyvät asetelmat ovat silti selkeästi nähtä- vissä, kuten se, että kirjojen päähenkilöille, eli pojille, on tyypillistä huumorintaju, seikkailunhalu sekä itse- varma olemus. Näitä on kuitenkin myös pyritty myös tuomaan esille ja rikkomaan tietynlaisilla tietoisilla valinnoilla esimerkiksi vaatetuksen tai avoimen tunteiden näyttämisen suhteen. fi
dct.subject Lastenkirjallisuus
dct.subject stereotypiat
dct.subject poikakuva
dct.subject identiteetti
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/ger
ethesis.language saksa fi
ethesis.language German en
ethesis.language tyska sv
ethesis.supervisor Rink, Christian
ethesis.supervisor Richter-Vapaatalo, Ulrike
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:fb157cd5-d11b-44ec-a50f-8e72d9b763a0
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-05-24 21:40:06:115
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202106152727
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri fi
ethesis.facultystudyline German Language and Culture of the German Speaking Countries en
ethesis.facultystudyline Tyska språket och tyskspråkig kultur sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH40_033
ethesis.mastersdegreeprogram Kielten maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Languages en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i språk sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH40_002

Files in this item

Files Size Format View
Eskola_Krista_Maisterintutkielma_2021.pdf 450.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record