Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Spielfilme im DaF-Unterricht : Analyse von vier Unterrichtsmaterialien zu den Fatih Akin-Filmen Gegen die Wand und Auf der anderen Seite

Show full item record

Title: Spielfilme im DaF-Unterricht : Analyse von vier Unterrichtsmaterialien zu den Fatih Akin-Filmen Gegen die Wand und Auf der anderen Seite
Author(s): Suominen, Sonja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Degree program: Master's Programme in Languages
Specialisation: German Language and Culture of the German Speaking Countries
Language: German
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tutkielmassa tarkastellaan saksalaisen turkkilaistaustaisen elokuvantekijän Fatih Akinin kahteen elokuvaan, Gegen die Wand (Suoraan seinään) ja Auf der anderen Seite (Taivaan reunalla), liittyviä yhteensä neljää saksankielistä oppimateriaalia. Oppimateriaalien julkaisijat ovat Goethe-Institut Brüssel, Bundeszentrale für politische Bildung, Goethe-Institut Paris ja Vision Kino. Näistä materiaaleista selvitetään niiden yhteiset ja erilaiset piirteet, tehtävätyypit sekä -sisällöt ja arvioidaan materiaalien soveltuvuutta saksa vieraana kielenä -opetukseen. Teoriaosassa luodaan katsaus saksa vieraana kielenä -opetuksen käsitteisiin kuten kielellisiin valmiuksiin, maantuntemukseen ja kulttuuriin sekä oppimateriaaleihin ja tehtäviin. Lisäksi käsitellään elokuvien ja kulttuurienvälisyyden merkitystä vieraan kielen opetuksessa. Työssä tarkastellaan myös elokuva-analyysin käsitteitä sekä Fatih Akinin taustaa ja elokuvauraa, erityisesti elokuvia Gegen die Wand ja Auf der anderen Seite. Analyysiosassa jokainen oppimateriaalien sisältämä tehtävä arvioidaan suorittamistavan, harjoiteltavan kielellisen valmiuden samoin kuin elokuvasisältöä, elokuvakasvatusta ja kulttuurienvälisyyttä käsittelevän sisällön kannalta. Tuloksena todetaan, että oppimateriaalien painopisteet ja kohderyhmät ovat osittain erilaiset. Brysselin ja Pariisin Goethe-Instituuttien materiaalit on tarkoitettu saksa vieraana kielenä -opetukseen ja erityisesti Brysselin Goethe-Instituutin materiaali on muita suppeampi ja kielioppipainotteisempi. Bundeszentrale für politische Bildungin ja Vision Kinon materiaalit on suunniteltu lähtökohtaisesti saksalaiseen kouluopetukseen, joten ne edellyttävät kielenoppijalta varsin korkeaa kielitaitotasoa. Kaikki oppimateriaalit sisältävät kattavasti elokuvasisältöjä ja elokuvakasvatusta käsitteleviä tehtäviä. Kuitenkin kulttuurienvälisyyttä edistäviä tehtäviä on kahdessa oppimateriaalissa (Bundeszentrale für politische Bildung ja Goethe-Institut Paris) runsaasti ja kahdessa (Goethe-Institut Brüssel ja Vision Kino) vain vähän. Materiaalien tehtävät ovat monipuolisia ja suurelta osin käyttökelpoisia suomalaiseen saksanopetukseen.
Keyword(s): Saksanopetus Fatih Akin Oppimateriaali Gegen die Wand Auf der anderen Seite


Files in this item

Files Size Format View
Suominen_Sonja_tutkielma_2021.pdf 916.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record