Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Mihin informaatiosodalla pyritään ja mitä keinoja siinä voidaan käyttää? : analyysi Twitter-viestinnän häirinnästä Yhdysvaltojen vuoden 2020 presidentinvaalien aikana

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-06-16T05:56:36Z
dc.date.available 2021-06-16T05:56:36Z
dc.date.issued 2021-06-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36472
dc.title Mihin informaatiosodalla pyritään ja mitä keinoja siinä voidaan käyttää? : analyysi Twitter-viestinnän häirinnästä Yhdysvaltojen vuoden 2020 presidentinvaalien aikana fi
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Lonka, Milla Maaria
dct.issued 2021
dct.abstract Tämä tutkielma käsittelee informaatiosodan pyrkimyksiä sekä näiden pyrkimysten edistämiseen käytettäviä keinoja. Teknologian kehitys ja digitalisaatio ovat mahdollistaneet informaatiosodankäynnille lukuisia uusia muotoja alati kasvavassa sosiaalisen median ympäristössä. Yksi keskeinen sosiaalisessa mediassa käytettävä informaatiosodan väline ovat tietynlaiset ohjelmistokoodit eli ihmisen virtuaalista toimintaa jäljittelevät botit, joiden avulla informaatiosodan pyrkimyksiä voidaan edistää erityisen tehokkaasti. Viestien levitys ja informaatioympäristön manipulaatio onnistuu bottien avulla ennennäkemättömän tehokkaasti, sillä ihmisinä esiintyvät botit voivat harhauttaa kokenuttakin sosiaalisen median käyttäjää. Tutkielman taustoituksessa esitellään bottien avulla tehtäviä vaikutusyrityksiä demokraattisiin prosesseihin, kuten vaaleihin, sosiaalisen median ympäristössä. Tutkielman teoriaviitekehys pohjautuu politiikan psykologiaan, sillä tutkielmassa tarkastellaan informaatiosotaa ontologisen turvallisuuden teorian avulla. Ontologisen turvallisuuden teoria perustuu käsitykseen siitä, että ihmisten turvallisuuden tunne pohjautuu sekä yhteiskunnassa jaettuihin narratiiveihin, että luottamukseen niiden jatkuvuudesta. Mitä tapahtuu, jos tämä luottamus onnistutaan murtamaan? Tutkimusaineisto koostuu kirjallisuudesta, taustahaastatteluista sekä Twitteristä kerätyistä bottitilien tuottamista viesteistä, joiden avulla informaatiosotaa lähestytään laadullisella sisällönluokittelulla. Tulokset tukevat aikaisempaa tutkimusta siitä, että informaatiosodassa pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan ihmisen mieleen monipuolisen keinovalikoiman avulla. Bottien tuottamien viestit koostuivat propagandasta, jonka avulla pyrittiin vaikuttamaan ihmisten poliittiseen ajatteluun pyrkimällä manipuloimaan ajatuksia ja tunteita sekä heikentämään ihmisten luottamusta poliittisiin toimijoihin. Tutkimustulokset kannustavat näkemään informaatiosodan laajat psykologiset tavoitteet sekä tunnistamaan niiden edistämiseksi käytetyt viestinnälliset keinot. fi
dct.subject Informaatiosota
dct.subject Twitter
dct.subject propaganda
dct.subject botti
dct.subject politiikan psykologia
dct.subject viestintä
dct.subject sosiaalinen media
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Jääsaari, Johanna
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:0d5f8355-879c-423c-b3a0-53f75867ded7
dct.subject.YSOFI informaatiosota und
dct.subject.YSOFI sosiaalinen media und
dct.subject.YSOFI Twitter und
dct.subject.YSOFI propaganda und
dct.subject.YSOFI politiikan psykologia und
dct.subject.YSOFI botti und
dct.subject.YSOFI viestintä und
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-05-14 15:06:13:182
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202106162851
ethesis.facultystudyline Politiikka ja organisaatiot fi
ethesis.facultystudyline Politics and Organizations en
ethesis.facultystudyline Politik och organisationer sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH70_064
ethesis.mastersdegreeprogram Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Politics, Media and Communication en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH70_002

Files in this item

Files Size Format View
Maisterintutkielma_Milla_Lonka_2021.pdf 1.998Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record