Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Jäsenkandidaatista strategiseksi kumppaniksi : Turkin ja Euroopan unionin yhteistyö pakolaiskriisin ratkaisemiseksi Euroopan parlamentin täysistunnoissa vuosina 2015–2017

Show full item record

Title: Jäsenkandidaatista strategiseksi kumppaniksi : Turkin ja Euroopan unionin yhteistyö pakolaiskriisin ratkaisemiseksi Euroopan parlamentin täysistunnoissa vuosina 2015–2017
Author(s): Sveholm, Eevi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master's Programme in Society and Change
Specialisation: Political History
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tutkielmassa identifioidaan Euroopan parlamentin täysistunnoissa käytettyjä argumentteja Turkin ja Euroopan unionin välisen pakolaissopimuksen puolustamiseksi ja vastustamiseksi vuosina 2015–2017. Taustalla on ajatus vuosien 2015–2016 pakolaiskriisin vauhdittamasta muutoksesta Euroopan unionin ja Turkin välisissä suhteissa. Tavoitteena on hahmottaa vähän tutkittua Euroopan parlamentin suhtautumista Turkkiin unionin kumppanina muuttoliikkeen kontekstissa. Aiemman kirjallisuuden avulla Turkin ja Euroopan unionin yhteiseen historiaan syvennytään tarkastelemalla Turkin matkaa EU:n jäsenkandidaatiksi. Lisäksi hahmotetaan Euroopan unionin aiempaa muuttoliikepolitiikkaa, pakolaissopimuksen ympärille muotoutunutta yhteistyötä Turkin kanssa sekä Euroopan parlamentin suhtautumista muuttoliikekysymyksiin. Aineistona on käytetty kahtatoista Euroopan parlamentin täysistuntoa, joista on teemoiteltu laadullisen sisällönanalyysin avulla kuusi yleisimpien argumenttien kategoriaa. Kategorioiksi on määritelty Turkin kaksoisrooli, eurooppalaiset arvot, vaihtokauppanarratiivi, laillisuuskysymys, muukalaisvihamielisyys sekä geopolitiikka. Tulokset toisintavat aiemman tutkimuksen näkökulmia, mutta tuovat lisäksi uutta tietoa Euroopan parlamentissa käydyistä keskusteluista. Euroopan parlamentissa nationalistiset ja muukalaisvihamieliset kannanotot korostuvat. Lisäksi sopimuksen virallisen aseman julkilausumana nähdään olevan vain keino kiertää vaatimus parlamentin hyväksynnälle. Argumenteista voidaan tunnistaa myös Turkin sisäiseen kehityskulkuun liittyviä ajallisia muutoksia. Huolimatta pakolaissopimusta vastustavien argumenttien määrästä, sopimus nautti laajaa kannatusta välttämättömänä keinona pakolaiskriisin ratkaisemiseksi. Tarkastelujakson loppua kohden Turkin sisäiseen kehitykseen alettiin kuitenkin suhtautua yhä kriittisemmin. Tutkielma osoittaa tarpeen laajemmalle ja systemaattisemmalle tutkimukselle Euroopan parlamentin asennoitumisesta Turkkia ja pakolaissopimusta kohtaan.
Keyword(s): Turkki Euroopan unioni Euroopan parlamentti muuttoliike pakolaisuus kansainväliset suhteet kansainvälinen politiikka poliittinen historia pakolaiskriisi pakolaissopimus pakolaiskriisi pakolaissopimus muuttoliike EU-politiikka kansainväliset suhteet parlamentit pakolaisuus kansainvälinen politiikka Erdogan EU kriisit


Files in this item

Files Size Format View
Sveholm_Eevi_tutkielma_2021.pdf 602.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record