Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Earnings Insurance and Insight on Hours Worked and Hourly Wage

Show full item record

Title: Earnings Insurance and Insight on Hours Worked and Hourly Wage
Author(s): Leinonen, Nea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master's Programme in Economics
Specialisation: Research track
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Yrityksiin kohdistuvien idiosynkraattisten shokkien välittyminen työntekijöiden palkkatuloihin on suhteellisen tuore empiirinen tutkimuskohde, joka hyödyntää yhdistetyn työntekijä-työnantaja-aineiston kattavia ominaispiirteitä. Täysi palkkasuoja (engl. full wage insurance) tarkoittaa, että yritysten kokemat shokit eivät välity työntekijöiden palkkoihin ollenkaan. Tutkielmassa hyödynnetään suomalaista aineistoa ja tarkastellaan yritysten tarjoamaa palkkasuojaa kolmesta näkökulmasta. Ensiksi tarkastellaan yritysten tarjoaman palkkasuojan määrää. Erityisesti tarkoituksena on selvittää, onko Suomessa täysi palkkasuoja. Lisäksi tarkastellaan neljän eri toimialan välisiä mahdollisia eroja palkkasuojan määrässä. Viimeiseksi tarkastellaan tehtyjen työtuntien ja tuntipalkkojen osuutta epätäyden palkkasuojan määrässä. Tarkoitus on selvittää, onko epätäysi palkkasuoja ennemmin tehtyjen työtuntien vai tuntipalkan ajama ilmiö, eli onko työtunneissa vai tuntipalkassa enemmän vaihtelua. Koska tietoa tehdyistä työtunneista ei ole saatavilla monessakaan maassa, ei kyseistä tarkastelua ole aiemmin tehty. Tässä kirjallisuudenhaarassa yritetään tavallisesti muodostaa otanta kokopäiväisistä työntekijöistä, jolloin olettamus on, että epätäysi palkkasuoja on tuntipalkan vaihtelun ajama ilmiö. Tärkein tulos on, että Suomessa on epätäysi, mutta huomattava palkkasuoja, myös jokaisella tarkastelussa olevalla toimialalla. Tulokset viittaavat tehtyjen työtuntien vaihtelun vähäisempään rooliin verrattuna tuntipalkkojen vaihteluun, mutta nämä tekijät selittävät vain noin puolet epätäydestä palkkasuojasta. Tuloksia tuleekin tarkastella kriittisesti.
Earnings insurance is a measure of how much earnings of a worker change relative to idiosyncratic shock to firm performance. In case of full earnings insurance, shocks are not passed onto earnings at all and otherwise earnings insurance is partial. Linked employer-employee data is widely used in this recent empirical research interest due to its rich nature. This paper explores earnings insurance in Finland by focusing on three aspects: how much firms in Finland provide earnings insurance, are there differences in levels of earnings insurance between industries and whether partial earnings insurance is driven by hours worked or hourly wage. The main findings are that firms in Finland provide partial but substantial earnings insurance in all industries and that hours worked play a smaller role than hourly wage in determining partial earnings insurance. Because data on hours worked is not available in many countries, this paper is able to bring new insight on the role of hours worked and hourly wage in the composition of partial earnings insurance. However, hours worked and hourly wage explain only around half of partial earnings insurance, so the result should be considered with caution.
Keyword(s): wage insurance linked employer-employee earnings insurance


Files in this item

Files Size Format View
Leinonen_Nea_tutkielma_2021.pdf 666.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record