Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Pystyvyyden tunteen ilmaisut Johdatus yliopistomatematiikkaan -kurssipalautteissa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-06-17T12:29:46Z
dc.date.available 2021-06-17T12:29:46Z
dc.date.issued 2021-06-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36813
dc.title Pystyvyyden tunteen ilmaisut Johdatus yliopistomatematiikkaan -kurssipalautteissa fi
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Lassila, Elina
dct.issued 2021
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Pro gradu -tutkielma käsittelee pystyvyyden tunteen ilmaisuja Helsingin yliopiston Johdatus yliopistomatematiikkaan -kurssin kurssipalautteissa. Tutkielmassa esitellään pystyvyyden tunteen teoriaa ja tutkimusta. Aineiston analyysi tarjoaa mielenkiintoisen näkymän suomalaisten yliopisto- opiskelijoiden matemaattiseen pystyvyyden tunteeseen. Teoreettinen viitekehys on Albert Banduran sosiaalisen oppimisen teoriaan (Social learning theory) kuuluva pystyvyyden tunteen teoria (Self-efficacy theory). Pystyvyyden tunteella tarkoitetaan yksilön käsitystä itsestään oppijana niin kykyjen, selviytymisen kuin ennakko-odotustenkin suhteen. Korkean pystyvyyden tunteen on todettu edistävän kaikenlaista oppimista, joten se tarjoaa hyödyllistä tietoa myös matematiikan oppimisen ja opettamisen näkökulmasta. Johdatus yliopistomatematiikkaan -kurssipalautteessa (syksy 2018) kartoitettiin matematiikan oppimiseen liittyvää pystyvyyden tunnetta. Palauteaineistossa oli 286 vastaajaa. Suurin osa kurssin opiskelijoista oli opintojen alkuvaiheessa. Tutkielmassa hahmotellaan pystyvyyden tunteen syntyä ja ilmaisuja opiskelijoiden vastausten perusteella. Millaisia pystyvyyden tunteen ilmaisuja palautteista löytyi? Mitä pystyvyyden tunteen teorialla on annettavanaan erityisesti matematiikan opiskelemisen ja opettamisen näkökulmasta? Tutkimustuloksena nousi esille vastaajien melko korkea pystyvyyden tunteen taso. Pystyvyyden tunteen ilmaisuja oli löydettävissä erityisesti ensimmäisen vuoden tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden vastauksista. Yli puolet opiskelijoista kertoi kurssin vaikuttaneen positiivisesti matemaattiseen kiinnostukseen. Kurssilla tarjottu ohjaus keräsi runsaasti positiivista palautetta ja oli tukena oppimisessa. fi
dct.subject pystyvyyden tunne
dct.subject matemaattinen pystyvyyden tunne
dct.subject matematiikan opetus
dct.subject Albert Bandura
dct.language fi
ethesis.isPublicationLicenseAccepted true
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:42e08ec1-e4cf-46dd-83ea-ee498b884356
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202106173074
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Matematiikan opettaja fi
ethesis.facultystudyline Teacher in Mathematics en
ethesis.facultystudyline Lärare i matematik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH50_054
ethesis.mastersdegreeprogram Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme for Teachers of Mathematics, Physics and Chemistry en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH50_008

Files in this item

Files Size Format View
Lassila_Elina_tutkielma_2021.pdf 695.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record