Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Esimerkkejä stokastisista prosesseista ja niiden hyödyntäminen lukio-opetuksessa

Show full item record

Title: Esimerkkejä stokastisista prosesseista ja niiden hyödyntäminen lukio-opetuksessa
Author(s): Nurmiainen, Tuomas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Degree program: Master's Programme for Teachers of Mathematics, Physics and Chemistry
Specialisation: Teacher in Mathematics
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tämän tutkielman tavoitteena on tutustuttaa lukija yksinkertaisiin stokastisiin prosesseihin esimerkkien avulla. Tämän lisäksi esitellään stokastisten prosessien perusominaisuuksia. Stokastiset prosessit ovat matematiikassa osa todennäköisyyslaskennan osa-aluetta. Tutkielman alussa käydään läpi todennäköisyyslaskennan peruskäsitteitä, jotka ovat välttämättömiä stokastisten prosessien ymmärtämisessä. Tämän jälkeen esitellään stokastisten prosessien perusominaisuuksia. Tutkielmassa esiteltävät stokastiset prosessit ovat Bernoullin prosessi, satunnaiskulku ja Poissonin prosessi. Jokaisesta prosessista esitetään esimerkkejä ja niihin käytettäviä jakaumia. Lopuksi on pohdintaa stokastisten prosessien hyödyntämisestä lukio-opetuksessa lyhyen ja pitkän matematiikan osalta. Pohdinta on käyty uuden opetussuunnitelman LOPS19 tavoitteiden ja sisällön mukaan. Pitkässä ja lyhyessä matematiikassa on molemmissa yhden moduulin sisällössä määritelty binomijakauma, jota voidaan käyttää joidenkin stokastisten prosessien tutkimisessa.
Keyword(s): Todennäköisyyslaskenta stokastiset prosessit lukiomatematiikka


Files in this item

Files Size Format View
Nurmiainen_Tuomas_ProGradu_2021.pdf 651.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record