Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Early pregnancy bisphenol A exposure, newborn methylation and behavioural problems in childhood

Show full item record

Title: Early pregnancy bisphenol A exposure, newborn methylation and behavioural problems in childhood
Author(s): Kukkonen, Aleksi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Master's Programme in Psychology
Specialisation: no specialization
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tavoitteet: Bisfenoli A (BPA) on yleisesti käytetty muovin pehmitin, jolla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia. Sikiöaikainen altistuminen BPA:lle on yhdistetty lapsuusiän käytösoireiluun. On mahdollista, että nämä yhteydet välittyvät DNA:n metylaation muutosten kautta. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, onko raskaudenaikainen BPA altistus yhteydessä lapsuusiän käytösoireiluun ja onko DNA:n metylaatioon perustuva raskaudenaikaisen BPA altistuksen biomarkkeripistemäärä yhteydessä lapsuusiän käytösoireiluun. Menetelmät: Tutkimukseen osallistui 442 äiti-lapsi paria suomalaisesta PREDO-kohortista. BPA:lle altistuminen mitattiin alkuraskaudenaikaisesta virtsanäytteestä ja metylaatioprofiilit määritettiin napaverestä Illumina 450K tai EPIC sirulla. Äidit raportoivat lastensa käytösoireilua täyttämällä Child Behavior Checklist/1.5-5 (CBCL/1.5-5) kyselyn. Metylaatioon perustuva biomarkkeripistemäärä laskettiin LASSO-regression avulla. Yhteydet BPA altistuksen, biomarkkeripistemäärän ja käytöksen ongelmien välillä laskettiin lineaarisella sekä logistisella regressiolla. Tulokset: Sekoittavien tekijöiden vakioimisen jälkeen, raskaudenaikainen BPA altistus lisäsi riskiä kliinisesti merkittävälle sisäänpäin (p = .02) ja ulospäin suuntautuneelle (p = .04) käytösoireilulle lapsuusiässä. Biomarkkeripistemäärä selitti 4.8% raskaudenaikaisen BPA altistuksen vaihtelusta ja lisäsi lähes tilastollisesti merkitsevästi kliinisesti merkittävän sisäänpäin (p = .05) ja ulospäin suuntautuneen (p = .06) käytösoireiluun riskiä lapsuusiässä. Johtopäätökset: Raskaudenaikainen BPA altistus oli yhteydessä lapsuusiän käytösoireiluun. Myös metylaatioon perustuva BPA altistuksen biomarkkeri saattaa ennustaa lapsen käytösoireilua ja sitä tulisi tutkia lisää tulevissa tutkimuksissa.
Objectives: Bisphenol A (BPA) is commonly used plasticizer that has endocrine disrupting properties. Fetal exposure to BPA has been associated with offspring behavioural problems. These associations may be mediated through BPA-induced alterations in the offspring DNA methylation (DNAm). This study examined whether fetal BPA exposure associates with behavioural problems and whether DNAm biomarker score for early pregnancy BPA exposure is linked with behavioural problems in the offspring. Methods: Participants were 442 mother-child pairs of the Finnish PREDO-cohort. I measured BPA from the early pregnancy urine samples and assayed DNAm in the cord blood with Illumina 450k or EPIC array. Mothers reported behavioural problems of their offspring with the Child Behaviour Checklist/1.5-5 (CBCL/1.5-5) at the mean child age of 3.8 years (SD = 1.0 years). I used LASSO regression to create a DNAm score for early pregnancy BPA exposure and tested the associations between BPA exposure, the DNAm score, and CBCL/1.5-5 scores with linear and logistic regressions. Results: After adjustments, early pregnancy BPA exposure was associated with higher risk for clinically meaningful internalizing (p = .02) and externalizing (p = .04) behavioural problems in the offspring. The DNAm score included eight CpG sites, explained 4.8% of the BPA variation, and was borderline significantly associated with a risk for clinically meaningful internalizing (p = .05) and externalizing behavioural problems (p = .06). Conclusions: Early pregnancy BPA exposure associated and DNAm biomarker for BPA exposure borderline associated with offspring behavioural problems. DNAm biomarker score for fetal BPA exposure showed promise and should be studied further in subsequent studies.
Keyword(s): Bisphenol A BPA behavioural problems DNA methylation bisfenoli A BPA käytösoireilu DNA metylaatio


Files in this item

Files Size Format View
Kukkonen_Aleksi_pro_gradu_2021.pdf 593.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record