Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Päätöksenteko ohjelmointikielten jatkokehityksessä : tapaustutkimus Rustin yhteisöllisestä kehityksestä

Show full item record

Title: Päätöksenteko ohjelmointikielten jatkokehityksessä : tapaustutkimus Rustin yhteisöllisestä kehityksestä
Author(s): Siipola, Tuomas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Degree program: Master's Programme in Computer Science
Specialisation: Software systems
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Ohjelmointikielet ovat digitaalisen infrastruktuurin perusta, jonka avulla ohjelmoijat ja yritykset rakentavat muun muassa tietojärjestelmiä ja erilaisia tuotteita. Ohjelmointikielten kehitystä, käyttöä ja teoreettisia ominaisuuksia on tutkittu paljon, mutta laajasti käytettyjen ohjelmointikielten jatkokehityksestä ja siihen liittyvästä päätöksenteosta löytyy vasta vähän kirjallisuutta. Tässä tutkielmassa ohjelmointikielten jatkokehitystä tutkitaan sosiaalisena ilmiönä, jossa erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat kehitystyön koordinointiin käytetyt prosessit ja missä roolissa prosessiin osallistuvat henkilöt toimivat. Tutkielmassa perehdytään avoimen lähdekoodin yhteisössä kehitettävään Rust-ohjelmointikieleen, jonka muutoksista ja kehityssuunnasta keskustellaan ja päätetään julkisen Request for Comments -prosessin kautta. Tutkimukseen käytetyillä kuvailevan tilastotieteen menetelmillä ja sosiaalisten verkostojen analyysilla tarkastellaan, kuinka prosessi toimii käytännössä ja kuinka osallistujat vaikuttavat prosessin kulkuun.
Keyword(s): ohjelmointikielet avoin lähdekoodi päätöksenteko prosessilouhinta sosiaalisten verkostojen analyysi


Files in this item

Files Size Format View
gradu_tuomas_siipola.pdf 1.385Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record