Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Sotilaallinen johtaminen ja simulointi : tapaustutkimus johtamisjärjestelmien ja simulaattoreiden yhteiskäytöstä

Show full item record

Title: Sotilaallinen johtaminen ja simulointi : tapaustutkimus johtamisjärjestelmien ja simulaattoreiden yhteiskäytöstä
Author(s): Saaristo, Verner
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Degree program: Master's Programme in Computer Science
Specialisation: Software systems
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Johtamisjärjestelmät ovat johtamisen tueksi luotuja työkaluja, joilla pystytään arvioimaan tilannekuvaa, suunnittelemaan operaatioita ja toimintalinjoja sekä vastaanottamaan ja lähettämään tietoa toimintaympäristöön. Puolustusorganisaatioissa erilaisia simulaattoreita käytetään kouluttamaan henkilöstöä tositilanteita varten oikeassa tai virtuaalisessa ympäristössä. Virtuaaliympäristössä kalliiden ja vaikeasti luotavien tilanteiden harjoittelu pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti ja mielekkäästi. Tutkielman tarkastelukohteena on se, miten ja millä tekniikoilla on kannattavinta mahdollistaa simulaattoreiden ja johtamisjärjestelmien yhteentoimivuus. Samalla selvitetään konkreettiset hyödyt, jotka muodostuvat simulaattoreiden ja johtamisjärjestelmien yhteistoiminnan tuloksena saavutettavien kyvykkyyksien muodossa. Osana tutkielmaa on toteutettu kokeellinen järjestelmä hyödyntäen uutta johtamisjärjestelmien ja simulaattorien yhteentoimivuuden standardia C2SIM:iä. Järjestelmän tarkoituksena on tukea standardin tuotantokelpoisuuden analyysia ja kyvykkyyksien havainnollistamista. Kokeellisen järjestelmän toteutuksen ja sen analyysin perusteella C2SIM todettiin kykenemättömäksi tuotantokäyttöön erityisesti puutteellisen tuen vuoksi. Ainakaan kokeellisessa järjestelmässä mukana olleet simulaattorijärjestelmät eivät tue standardia täydellisesti sen nykymuodossa, eikä käyttämämme johtamisjärjestelmä tarjonnut liitännäistä ollenkaan. Johtamisjärjestelmien ja simulaattoreiden yhteentoimivuuden tukemiseksi on täten suositeltava joko eri järjestelmille erikseen räätälöityjä ratkaisuja niiden ohjelmistokehitystyökaluja hyödyntäen tai yhdistelmäratkaisuja, jotka hyödyntävät useampaa olemassa olevaa standardia.
Keyword(s): johtamisjärjestelmät simulaattorit yhteentoimivuus kyvykkyydet kyvykkyyslähtöinen suunnittelu


Files in this item

Files Size Format View
Saaristo_Verner_maisterintutkielma_2021.pdf 1.886Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record