Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Komponenttipohjaisen micro frontend -arkkitehtuurin suunnittelu : tapaus Visma Tampuuri Oy:n Asukassivut

Show full item record

Title: Komponenttipohjaisen micro frontend -arkkitehtuurin suunnittelu : tapaus Visma Tampuuri Oy:n Asukassivut
Author(s): Männistö, Jouni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Degree program: Master's Programme in Computer Science
Specialisation: Software systems
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Micro frontend -arkkitehtuuri on mikropalveluarkkitehtuurin erikoistapaus, jossa mikropalveluiden rooliin kuuluu tuottaa datan lisäksi myös käyttöliittymä toimintoineen. Toistaiseksi tästä arkkitehtuurimallista on julkaistu kirjallisuutta varsin vähän ja esitetyt mallit ovat enimmäkseen prototyyppitoteutuksia. Tässä tutkielmassa tarkastellaan erään tietyn ohjelmistoprojektin tuloksena syntynyttä micro frontend -ratkaisua design science -kehyksessä. Aluksi kuvataan toimintaympäristö, ongelmat ja sieltä nousevat vaatimukset. Tähän esitetään Web Components -teknologiaan perustuva ratkaisu, jonka kelpoisuutta arvioidaan sekä sen tuotantokäytöstä saatujen kokemusten perusteella että ATAM-evaluointimenetelmää käyttäen. Saadut tulokset osoittavat muun muassa sen, että edellä mainittu Web Components -teknologia mahdollistaa HTML-standardin määrittelemien ohjelmointirajapintojen suoran ja tehokkaan käytön web-kehityksessä — ilman tarvetta ohjelmistokehyksille. Lisäksi kyseenalaistetaan näkemys, jonka mukaan micro frontend -arkkitehtuurin kehitys olisi järkevää vain organisatorisista syistä: sille voi olla myös vahvat perustelut esimerkiksi ohjelmiston muokattavuudelle asetettujen vaatimusten vuoksi, ja se on mahdollista toteuttaa myös pienen kehittäjäryhmän toimesta.
Keyword(s): Micro frontend -arkkitehtuuri micro-frontend architecture ohjelmistoarkkitehtuuri design science


Files in this item

Files Size Format View
Jouni_Mannisto_Pro_gradu_2021.pdf 2.082Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record