Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lineaaristen operaattoreiden invariantit aliavaruudet

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-08-25T07:45:46Z
dc.date.available 2021-08-25T07:45:46Z
dc.date.issued 2021-08-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37648
dc.title Lineaaristen operaattoreiden invariantit aliavaruudet fi
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Mäkinen, Otto
dct.issued 2021
dct.abstract Tutkielma käsittelee invariantin aliavaruuden ongelmaa. Päälähteenä toimii Isabelle Chalendarin ja Jonathan Partingtonin kirja Modern Approaches to the Invariant-Subspace Problem. Invariantin aliavaruuden ongelmassa kysytään, onko kompleksisessa Banachin avaruudessa X jokaisella jatkuvalla lineaarisella operaattorilla T olemassa suljettu aliavaruus A, joka on invariantti (T(A) ⊂ A) ja ei-triviaali (A 6= {0} ja A 6= X). Invariantin aliavaruuden ongelma on vielä avoin kompleksiselle ääretönulotteiselle separoituvalle Hilbertin avaruudelle. Tutkielma koostuu neljästä luvusta. Ensimmäisessä luvussa käydään läpi tarvittavia määritelmiä ja teorioita sekä pohjustetaan tulevia kappaleita. Toisessa luvussa määritellään Banachin algebra ja kompaktit operaattorit sekä esitetään Schauderin kiintopistelause ja päätuloksena Lomonosovin lause, jonka korollaarina saadaan, että kompaktilla operaattorilla, joka ei ole nollaoperaattori, on ei-triviaali invariantti aliavaruus. Lomonosovin lause on esitetty Chalendarin ja Partingtonin kirjan luvussa 6. Kolmannessa luvussa siirrytään Hilbertin avaruuksiin ja tutkitaan normaaleja operaattoreita. Päätuloksena todistetaan, että normaalilla operaattorilla, joka ei ole nollaoperaattori, on ei-triviaali hyperinvariantti aliavaruus. Tätä varten määritellään spektraalisäteen ja spektraalimitan käsitteet sekä näihin liittyviä tuloksia. Normaalit operaattorit löytyvät Chalendarin ja Partingtonin kirjan luvusta 3. Neljäs luku käsittelee minimaalisia vektoreita. Luvussa esitetään Hahn-Banachin, Eberlein-Smulyan ja Banach-Alaoglun lauseet sekä sovelletaan minimaalisia vektoreita invariantin aliavaruuden ongelmaan. Minimaalisten vektoreiden avulla saadaan esimerkiksi uusi ja erilainen todistus sille, että kompaktilla operaattorilla, joka ei ole nollaoperaattori, on ei-triviaali invariantti aliavaruus. Chalendarin ja Partingtonin kirja käsittelee minimaalisia vektoreita luvussa 7. fi
dct.subject invariantti aliavaruus fi
dct.subject minimaaliset vektorit fi
dct.subject Lomonosovin lause fi
dct.subject kompakti operaattori fi
ethesis.isPublicationLicenseAccepted true
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin und
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:d8cc37e1-ca98-4ba4-af5f-c0b480182a5b
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202108253496
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Invariant subspaces for linear operators en
ethesis.facultystudyline Matematiikka fi
ethesis.facultystudyline Mathematics en
ethesis.facultystudyline Matematik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH50_050 und
ethesis.mastersdegreeprogram Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Mathematics and Statistics en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i matematik och statistik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH50_001 und

Files in this item

Files Size Format View
Makinen_Otto_Li ... ntit aliavaruudet_2021.pdf 668.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record