Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Valjastettu hevonen : neuvottelut kohti ydinaseetonta Ukrainaa 1991—1994

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-09-08T14:47:28Z
dc.date.available 2021-09-08T14:47:28Z
dc.date.issued 2021-09-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37877
dc.title Valjastettu hevonen : neuvottelut kohti ydinaseetonta Ukrainaa 1991—1994 fi
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Aitola, Minna
dct.issued 2021
dct.abstract Tiivistelmä Tiedekunta: Valtiotieteellinen tiedekunta Koulutusohjelma: Yhteiskunnallinen muutos Opintosuunta: Poliittinen historia Tekijä: Minna Aitola Työn nimi: Valjastettu hevonen—Neuvottelut kohti ydinaseetonta Ukrainaa 1991-1994 Työn laji: Maisterintutkielma Kuukausi ja vuosi: 6/2021 Sivumäärä: 75 + lähteet Avainsanat: Ukraina, ydinsulkusopimus, Budapestin sopimus, ydinaseet Säilytyspaikka: Helsingin yliopisto Tiivistelmä: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Ukrainan sitoutuminen ydinsulkusopimuksen piiriin eteni kylmän sodan päättymisen jälkeen sekä erityisesti sitä, miten Ukrainalle tärkeistä turvatakuista sovittiin vastineena luopumiselle ydinaseiden tuomasta puolustuksesta. Tutkimuksen tausta löytyy Venäjän Krimin valtaamisesta ja siitä tiedosta, että Ukraina oli vaatinut tällaisia mahdollisia tilanteita varten turvatakuut ydinasevalloilta. Turvatakuuneuvottelujen suhteen aineisto koottiin ulkoministeriön asiakirjoista ja niistä muodostettiin kronologinen esitys. Tutkimuskirjallisuutta edustaa kylmän sodan lopun ajan tutkimukset sekä artikkelit koskien aihepiiriä. Tutkimuskirjallisuuden kautta muodostin kuvan itsenäistyvän Ukrainan alkuvaiheista sekä myöhemmin tapauskohtaisesti, kun Venäjä valtasi Krimin vuonna 2014. Teoreettinen viitekehys tutkimukselle on poliittisen realismin sekä utopianismin välillä. Turvatakuuneuvottelut olivat monivuotinen prosessi, jossa Ukraina neuvotteli tukea ja turvatakuita lännestä, etenkin Yhdysvalloista. Ukraina vaati juridisesti sitovia turvatakuita, mutta tyytyi lopulta vakuuksiin. Budapestin sopimus solmittiin 5.12.1994 ja samalla Ukraina liittyi ydinsulkusopimukseen. Turvatakuut eli ”Budapestin sopimus” eivät pitäneet, kun Venäjä valtasi Krimin. Syy tähän on se, että sopimuksen sisältö esitti käytännössä yhden asiakirjan sisällä kansainväliset poliittiset käyttäytymisnormit, mutta ei mitään erityisiä seurauksia niiden rikkomisesta. Niiden rikkominen on joka tapauksessa kansainvälisen lain vastaista. Budapestin sopimuksen rikkomisella voi olla vakavia vaikutuksia ydinaseriisunnan suhteen, kun sopimuspohjaisuuteen ei voi luottaa kansallisen tai kansainvälisen turvallisuuden takaajana. fi
dct.subject Ydinaseriisunta
dct.subject Ukraina
dct.subject Budapestin sopimus
dct.subject turvatakuut
dct.subject ydinsulkusopimus
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Saarela, Tauno
ethesis.supervisor Rentola, Kimmo
ethesis.supervisor Pynnöniemi, Katri
ethesis.supervisor Miklóssy, Katalin
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:6b3245ac-37eb-4b6e-955d-0599f4faed89
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-06-18 11:18:55:497
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202109083665
ethesis.facultystudyline Poliittinen historia fi
ethesis.facultystudyline Political History en
ethesis.facultystudyline Politisk historia sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH70_073
ethesis.mastersdegreeprogram Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Society and Change en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet för samhälle i förändring sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH70_004

Files in this item

Files Size Format View
Minna_Aitola_Maisterintutkielma_2021.pdf 1.295Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record