Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Blockkedjan och staten som parallella rättssystem

Show full item record

Title: Blockkedjan och staten som parallella rättssystem
Author(s): Björkenheim, Linda
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in Law
Specialisation: Information- and Communications Law
Language: Swedish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Avhandlingen behandlar blockkedjans eventuella ställning som ett transnationellt rättssystem. Syftet är att undersöka huruvida blockkedjor och dess applikationer bör betraktas som rättssubjekt som faller under statlig jurisdiktion eller om de utgör självständiga rättssystem med jurisdiktion över sin egen verksamhet. Forskningen följer en rättsteoretisk samt rättssociologisk metod. Materialet består i huvudsak av rätts- och andra samhällsvetenskapliga artiklar samt tekniska och empiriska data angående blockkedjan Ethereums funktion och användning. I avhandlingen diskuteras statens suveränitet som koncept samt blockkedjeteknologins hot mot statens suveränitet. Det konstateras att blockkedjan och staten möjligtvis kommer att fungera som konkurrerande eller parallella normativa system i framtiden. Rättspluralismen presenteras därmed som ett fungerande ramverk för identifierandet och utvärderandet av icke-statliga rättssystem såsom blockkedjan. Avhandlingens forskningsfråga är huruvida blockkedjor kan betraktas som rättssystem. Luhmanns systemteori används som det främsta verktyget för besvarandet av forskningsfrågan. Blockkedjan Ethereum fungerar som föremål för analysen. Avhandlingen reflekterar även kring interna och externa rättsliga utmaningar som uppstår till följd av blockkedjans ställning som ett (framväxande) rättssystem
Keyword(s): Blockchain legal pluralism state sovereignty Luhmann Teubner crypto


Files in this item

Files Size Format View
Bjorkenheim_Linda_tutkielma_2021.pdf 724.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record