Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Robert Arbrisseliläinen ja Fontevraud : Muista kysyä abbedissalta lupa!

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-10-05T14:18:14Z
dc.date.available 2021-10-05T14:18:14Z
dc.date.issued 2021-10-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38121
dc.title Robert Arbrisseliläinen ja Fontevraud : Muista kysyä abbedissalta lupa! fi
ethesis.faculty Teologinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Theology en
ethesis.faculty Teologiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/fd312b62-ea5f-48b0-ab8b-3cf13ce594a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Rosenlund, Sofia
dct.issued 2021
dct.abstract Käsittelen maisterintutkielmassani ranskalaista Fontevraudin yhteisöä ja sen perustajaa Robert Arbrisseliläistä. Fontevraud oli vuonna 1101 naisille ja miehille perustettu luostariyhteisö. Yhteisö mieselementistään huolimatta oli naisten johtama; yhteisön ylimpänä auktoriteettina toimi abbedissa, ja kaikkien yhteisön jäsenten sukupuolesta riippumatta tuli hyväksyä hänen valtansa. Käsittelen tutkielmassani erityisesti tätä yhteisön valtahierarkiaa. Etsin vastausta siihen, kenelle valta annettiin, ja miten se ilmaistaan keskiaikaisissa lähteissä. Lähteinäni toimivat yhteisön säännöt, Robertista pian tämän kuoleman jälkeen kirjoitetut kaksi elämäkertaa sekä kaksi Robertille tämän elinaikana osoitettua kriittistä kirjettä. Tutkimusmenetelmänäni käytän lähteiden perusteellista lukemista ja arviointia, mitä täydennän tutustumalla aiheestani tehtyyn aiempaan tutkimukseen. Fontevraudin synty ajoittuu aikaan, jolloin Euroopan kristillinen elämä oli muutoksen keskellä. Gregoriaaninen reformi oli tuolloin hyvin keskeinen muutokseen pyrkivä ilmiö. Reformi vaikutti myös Robertin elämään, ja hän tuki sen tavoitteita urallaan. Reformi on keskeinen myös naisnäkökulmasta, sillä sen on usein katsottu heikentäneen naisten asemaa ja sisältäneen naisvastaista retoriikkaa. Naisvastaisuudesta todella löytyy esimerkkejä reformien ajoilta, mutta aivan niin synkkää aika ei välttämättä todellisuudessa ollut. Aikaa kuvaa myös naisluostarien määrän kasvu, yksittäisten miesten lämpimät suhteet naisten tai naisyhteisöjen kanssa sekä luostariliikkeet, kuten Fontevraud ranskassa sekä Sempringham englannissa, joissa naisten hengellinen elämä oli keskiössä. Tutkimukseni osoittaa, että Fontevraudissa valta keskitettiin hyvin vahvasti naisille. Tämä ilmaistaan hyvin selvästi keskiaikaisissa lähteissä. Ylimpänä auktoriteettina toimi abbedissa, mutta myös yhteisön priorissalla abbedissasta seuraavana auktoriteettina oli merkittävä asema. Miesten asema yhteisössä oli naisille alisteinen, mikä ilmaistaan selvästi; heidän tuli olla tyytyväisiä siihen, mitä yhteisön naiset heille tarjosivat ja hyväksyä abbedissan valta yhteisön johtajana. Miehillä oli myös oma priorinsa, mutta lähteiden perusteella myös hänen tuli alistua abbedissan tahtoon. Abbedissan ja priorissan valta ulottui Fontevraudin yhteisön lisäksi koko sääntökuntaan, johon kuului useampia prioraatteja. fi
dct.subject Robert Arbrisseliläinen
dct.subject Fontevraud
dct.subject Ranska
dct.subject 1100-luku
dct.subject luostarit
dct.subject kaksoisluostarit
dct.subject nunnat
dct.subject abbedissat
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Heikkilä, Tuomas
ethesis.supervisor Day, Juliette
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:964b9d90-b152-4fba-8ad0-a030d2a7ccf6
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-08-31 10:13:18:790
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202110053801
dct.alternative Robert of Arbrissel and Fontevrault : Remember to seek permission from the Abbess! en
ethesis.facultystudyline Opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijatyön opintosuunta fi
ethesis.facultystudyline Education en
ethesis.facultystudyline Inriktningen för religionspedagogik och fostran sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH10_120
ethesis.mastersdegreeprogram Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Theology and Religious Studies en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH10_001

Files in this item

Files Size Format View
Rosenlund_Sofia_tutkielma_2021.pdf 538.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record