Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

D-vitaminbrist och kopplingen till metabola syndromets riskfaktorer

Show full item record

Title: D-vitaminbrist och kopplingen till metabola syndromets riskfaktorer
Author(s): Aaltonen, Emmi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: General Practice
Language: Swedish
Acceptance year: 2015
Abstract:
Målet med denna studie var att undersöka sambandet mellan D-vitaminhalten i blodet och riskfaktorer för det metabola syndromet. Dessa faktorer är hypertension, bukfetma, hyperglykemi och dyslipidemi. Det har i många studier framkommit ett samband mellan dessa och en D-vitaminhalt på under 50 nmol/l. I denna studie analyseras att material som består av en D-vitaminmätning från år 2007 och mätning av de olika riskfaktorerna från åren 2012-2013. Materialet är en del av Helsinki Birth Cohort Study (HBCS) materialet. Analysen av materialet visar att D-vitaminbrist med stor sannolikhet är kopplat till det metabola syndromets olika riskfaktorer.
Keyword(s): Vitamin D Metabolic syndrome D-vitamiini


Files in this item

Files Size Format View
DVIT.pdf 239.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record