Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lits! Lörts! Šlurkt! Šliupšt! : onomatopoeettiset interjektiot suomen, viron, latvian ja liettuan sarjakuvakäännöksissä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-10-26T12:14:07Z
dc.date.available 2021-10-26T12:14:07Z
dc.date.issued 2021-10-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38327
dc.title Lits! Lörts! Šlurkt! Šliupšt! : onomatopoeettiset interjektiot suomen, viron, latvian ja liettuan sarjakuvakäännöksissä fi
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Takaki, Akira
dct.issued 2021
dct.abstract Onomatopoeettiset interjektiot ovat huudahduksenomaisia, ääntä jäljitteleviä sanoja, jotka ovat monessa kielessä suhteellisen marginaaliseksi koettu ilmiö eikä sitä ole siten kovin laajalti tutkittu. Tutkimuksen vähyyttä korostaa terminologian epäyhtenäisyys, sillä tutkimuksesta riippuen sanoja saatetaan kutsua ideofoneiksi, imitatiiveiksi tai ääniefekteiksi. Onomatopoeettiset interjektiot ovat erityisesti sarjakuvista tuttu sanaluokka. Sarjakuvissa esiintyviä onomatopoeettisia interjektioita on kuitenkin aiemmin tutkittu lähinnä käännösratkaisullisista näkökulmista yhden tai kahden kielen osalta laajemman äännesymbolisen vertailun sijaan. Tässä tutkimuksessa vertaillaan onomatopoeettisten interjektioiden käyttöä neljässä Fenno-Baltian alueen kielessä: suomessa, virossa, latviassa ja liettuassa. Aineistona käytetään paralleelikorpusta, joka koostuu suomen-, viron-, latvian- ja liettuankielisistä Aku Ankka -sarjakuvista. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää interjektioiden ominaispiirteitä ja äännesymboliikkaa niin yleisesti kuin kielikohtaisella tasolla ja identifioida niistä semanttisen luokittelun avulla äännesymbolisia yksiköitä eli fonesteemejä. Tutkimuksen analyysiosuus koostuu fonologisesta ja semanttisesta osasta. Fonologisessa analyysissä verrataan interjektiosanaston grafeemifrekvenssiä neutraalin asiatekstin grafeemifrekvenssiin sekä tutkitaan kielten keskinäistä korrelaatiota sekä kieltenvälisiä eroja interjektioiden fonologian ja tavurakenteen osalta kielipareittain. Semanttisessa analyysissä interjektiot luokitellaan 15 eri luokkaan semanttisin perustein. Tämän avulla interjektioista identifioidaan tiettyyn semanttiseen käyttöalueeseen rajautuvia fonologisia piirteitä tai fonesteemejä niin kielikohtaisella tasolla kuin yleisesti. Tuloksista selviää, että erityisesti tremulantit ja klusiilit ovat yleisempiä onomatopoeettisissa interjektioissa kuin neutraalissa asiatekstissä. Sen sijaan grafeemi ⟨e⟩ on interjektioissa huomattavasti harvinaisempi, sillä suomen- ja vironkielisessä aineistossa sitä ei esiinny lainkaan. Kieliparien fonologinen korrelaatio interjektioaineistossa on odotettua sattumanvaraisempaa, mikä toisaalta tukee käsitystä äännesymboliikan universaaliudesta. Samaa kielii myös se, että interjektioista identifioidut fonesteemit ovat kielistä riippumatta hyvin samankaltaisia. Toisaalta jokaisesta kielestä löytyi myös yksittäisiä äännesymbolisia piirteitä, joita muissa kielissä ei esiintynyt. fi
dct.subject onomatopoeia
dct.subject onomatopoeettinen
dct.subject interjektiot
dct.subject ideofonit
dct.subject kääntäminen
dct.subject sarjakuvat
dct.subject äännesymboliikka
dct.subject fonologia
dct.subject semantiikka
dct.subject fonesteemit
dct.subject eskpressiivisyys
dct.subject itämerensuomalaiset kielet
dct.subject balttilaiset kielet
dct.subject suomi
dct.subject viro
dct.subject latvia
dct.subject liettua
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Miestamo, Matti
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:8f74df53-0a8f-4334-8b57-71654bbafad8
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-09-21 12:28:40:475
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202110263925
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline Yleinen kielitiede fi
ethesis.facultystudyline General Linguistics en
ethesis.facultystudyline Allmän språkvetenskap sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH40_061
ethesis.mastersdegreeprogram Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme Linguistic Diversity in the Digital Age en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala metoder sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH40_005

Files in this item

Files Size Format View
Takaki_Akira_gradu_2021.pdf 3.722Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record