Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Moderns viktindex och funktionsdugligheten hos barnen i vuxen ålder

Show full item record

Title: Moderns viktindex och funktionsdugligheten hos barnen i vuxen ålder
Author(s): Westberg, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: General Practice
Language: Swedish
Acceptance year: 2015
Abstract:
Målet med denna studie är att studera ett eventuellt samband mellan övervikt under graviditeten och en försämrad funktionsduglighet hos avkomman i vuxen ålder. Vi undersöker ifall fynden är lika för män och kvinnor samt gällande psykisk och fysisk funktionsduglighet. Av intresse är också ifall moderns viktindex påverkar barnets födelsevikt och om det i sin tur har ett samband med avkommans funktionsduglighet, samt ifall socialklass under barndomen påverkar funktionsdugligheten. Studien är en epidemiologisk kohortstudie och en del av Helsinki Birth Cohort Study/Helsingfors födelsekohort. Personernas funktionsduglighet mättes med hjälp av frågor relaterade till funktionsduglighet med RAND-36 frågeformulär. Vi fann att moderns övervikt under graviditeten ökar risken för både en försämrad fysisk och psykisk funktionsduglighet hos män, men inte hos kvinnor. Vidare fann vi att avkommans födelsevikt ökar då moderns viktindex ökar, men att en högre födelsevikt är kopplat till en minskad risk för en försämrad funktionsduglighet. Också socialklassen påverkade fysisk funktionsduglighet hos män.
Keyword(s): Adult children Birth Weight Body Mass Index Mental health Physical fitness Pregnancy complications


Files in this item

Files Size Format View
Moderns viktind ... lder, slutlig version.docx 597.8Kb Microsoft Word 2007

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record