Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

CDNF:n vaikutukset alfasynukleiinin kasautumispatologian rottamallissa

Show full item record

Title: CDNF:n vaikutukset alfasynukleiinin kasautumispatologian rottamallissa
Author(s): Silmu, Veera
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master's Programme in Pharmacy
Specialisation: Pharmacology
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä hermorappeumasairaus, jossa mustatumakkeen dopamiinihermosolut tuhoutuvat. Taudille on tyypillistä dopamiinihermosoluissa esiintyvät Lewyn kappaleet, jotka koostuvat pääasiassa väärin laskostuneesta ja kasautuneesta alfasynukleiiniproteiinista. Myös neuroinflammaation uskotaan olevan osa Parkinsonin taudin patofysiologiaa. Nykyiset lääkkeet vaikuttavat ainoastaan taudin oireisiin, joten tarve uusille lääkkeille on suuri. Pilottikokeen tarkoituksena oli selvittää aiheuttaako adenoassosioidun virus- (AAV) vektorin alfasynukleiinin ja alfasynukleiinifibrillien yhdistelmämalli rotilla liikehäiriöitä ja tyrosiinihydroksylaasi- (TH) positiivisten dopamiinihermosolujen tuhoutumista mustatumakkeessa ja hermopäätteiden tuhoutumista aivojuoviossa sekä saadaanko mallilla aikaan neuroinflammatorinen vaste. Varsinaisen pitkän kokeen tarkoituksena oli selvittää aivojen dopamiinihermokasvutekijän (CDNF) mahdollinen neurorestoratiivinen vaikutus tässä mallissa. Alfasynukleiinin kasautumispatologian tasoa ja CDNF:n neurorestoratiivista vaikutusta selvitettiin käyttäytymiskokeilla sekä mustatumakkeen ja aivojuovion TH-vasta-ainevärjäyksillä. Yhdistelmämallista aiheutuvaa neuroinflammatorista vastetta selvitettiin ionisoidun kalsiumia sitovan adapterimolekyylin 1 (Iba1) ja gliaalisen fibrillaarisen happaman proteiinin (GFAP) vasta-ainevärjäyksillä. Pilottikokeen sylinterikokeessa yhdistelmämalli ei indusoinut liikehäiriötä, mutta pitkän kokeen askel- ja sylinterikokeessa mallin osoitettiin aiheuttavan unilateraalille leesiolle tyypillinen liikehäiriö. Pilottikokeen ja pitkän kokeen TH-vasta-ainevärjäyksissä mallin osoitettiin aiheuttavan TH-positiivisten dopamiinihermosolujen tuhoutumista mustatumakkeessa ja hermopäätteiden tuhoutumista aivojuoviossa. Nämä tulokset osoittavat, että yhdistelmämallilla saadaan aikaan alfasynukleiinin kasautumispatologiaa. Pilottikokeessa osoitettiin myös, että yhdistelmämallilla saadaan aikaan neuroinflammatorinen vaste, mikä osoittaa, että malli soveltuu hyvin uusien lääkkeiden vaikutuksen tutkimiseen Parkinsonin tautiin liittyvässä neuroinflammaatiossa. Pitkän kokeen sylinterikokeessa AAV-CDNF:llä ei ollut vaikutusta mallista aiheutuvaan liikehäiriöön. Sen sijaan askeltestissä kämmenen suunnan mittauksessa AAV-CDNF korjasi liikehäiriötä. AAV-CDNF ei kuitenkaan suojannut TH-positiivisia hermosoluja mustatumakkeessa tai hermopäätteitä aivojuoviossa, minkä perusteella johtopäätöstä CDNF:n neurorestoratiivisesta vaikutuksesta ei voida tehdä.
Keyword(s): alfasynukleiini Parkinsonin tauti virusvektori fibrillimalli CDNF neuroinflammaatio


Files in this item

Files Size Format View
Silmu_Veera_tutkielma_2021.pdf 1.492Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record