Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

La présentation de l’utilisation du passé composé et de l’imparfait dans les manuels scolaires J’aime et Escalier

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-11-23T12:38:51Z
dc.date.available 2021-11-23T12:38:51Z
dc.date.issued 2021-11-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38557
dc.title La présentation de l’utilisation du passé composé et de l’imparfait dans les manuels scolaires J’aime et Escalier fr
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Makkonen, Aino-Helena
dct.issued 2021 xx
dct.abstract Tavoitteet ja teoriatausta. Tutkielman päätarkoituksena on selvittää ja kuvata ranskan kielen imperfektin ja passé composén käytön opettamista kahdessa suomalaisessa ranskan oppikirjasarjassa. Lisäksi tutkitaan, miten passé simple -aikamuoto otetaan huomioon opetuksessa. Tutkimuksessa selvitetään, miten aikamuotojen käyttöerot selitetään kirjoissa, ja miten nämä selitykset näkyvät kirjojen harjoituksissa. Tutkimuksen teoriatausta koostuu kielitieteelliseen aspektiin, ranskan kielen aikamuotoihin, suomen kielen aspekti-ilmaisuun ja kieliopin opettamiseen liittyvästä kirjallisuudesta. Aineisto ja menetelmät. Tutkimuksen aineistona toimii Escalier- ja J’aime -oppikirjasarjoista valikoitu aineisto. Aineisto on poimittu neljästä oppikirjasta (J’aime 2 & 3 ja Escalier 2 & 3). Menetelmänä on laadullinen sisällönanalyysi. Aineisto on järjestetty aineistosta löytyvien sisältöjen mukaan kategorioihin teoriaohjaavasti, eli teoriakehys on vaikuttanut siihen, minkälaisiin sisältöihin on kiinnitetty huomiota. Järjestelty aineisto on analysoitu tulkitsemalla sisältöä teoriakehykseen verraten. Tulokset ja johtopäätökset. Oppikirjoissa käsitellään imperfektin ja passé composén käyttöä aspektin ilmaisun näkökulmasta. Kielioppiselityksissä käytetään jokapäiväistä kieltä ja vältellään kielitieteellistä termistöä. Aikamuotojen käyttöerojen kielioppiselityksissä korostuu ajatus imperfektistä olotilojen tai tapahtumien taustojen kuvaajana ja passé composésta yksittäisten tapahtumien kuvaajana, mutta muitakin selityksiä tarjotaan. Kielioppiselitysten mukaisia käyttötapoja harjoitellaan kirjojen tehtävissä. Käyttöeroja kuvataan enimmäkseen yksittäisten lauseiden tasolla, mutta jonkin verran harjoitellaan myös aikamuotojen käyttöä kerronnassa. Kirjoissa hyödynnetään myös eri kielten välistä vertailua aspektierojen opettamisessa, mutta tehtävien osalta vertailu jää vähäiseksi. fi
dct.subject ranskan opetus
dct.subject imperfekti
dct.subject passé composé
dct.subject aspekti
dct.subject kielioppi
dct.subject menneen ajan aikamuodot
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fre
ethesis.language ranska fi
ethesis.language French en
ethesis.language franska sv
ethesis.supervisor Helkkula, Mervi
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:e59cd8e6-b09b-4b8b-b5dc-aa900111aa05
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2021-10-20 00:07:18:179
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202111234072
ethesis.facultystudyline Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri fi
ethesis.facultystudyline French Language and French Culture en
ethesis.facultystudyline Franska språket och franskspråkig kultur sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH40_035
ethesis.mastersdegreeprogram Kielten maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Languages en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i språk sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH40_002

Files in this item

Files Size Format View
Makkonen_Aino-Helena_tutkielma_2021.pdf 2.168Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record