Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Milnorin lause : Äärellisesti viritettyjen ratkeavien ryhmien kasvusta

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-11-29T08:52:33Z
dc.date.available 2021-11-29T08:52:33Z
dc.date.issued 2021-11-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38621
dc.title Milnorin lause : Äärellisesti viritettyjen ratkeavien ryhmien kasvusta fi
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Metsälampi, Lilja
dct.issued 2021
dct.abstract Tutkielman päämääränä on esitellä ja todistaa Milnorin lause (John Milnor, 1968) geometrisen ryhmäteorian alalta. Milnorin lause on olennainen osa äärellisesti viritettyjen ratkeavien ryhmien kasvun luokittelua. Se kertoo, että äärellisesti viritetyt ratkeavat ryhmät joko kasvavat eksponentiaalisesti tai ovat polysyklisiä. Polysyklisten ryhmien kasvun tiedetään olevan joko polynomista tai eksponentiaalista. Näin ollen äärellisesti viritetyt ratkeavat ryhmät kasvavat joko polynomisesti tai eksponentiaalisesti. Tutkielman ensimmäinen luku on johdantoa ja toinen luku on esitietoja. Tutkielman kolmannessa luvussa esitellään ryhmät ja aakkostot. Erityisesti esitellään, mitä tarkoittaa ajatella ryhmän alkioita jonkin aakkoston sanoina. Lisäksi määritellään vapaat ryhmät ja ryhmien esitykset. Tämän jälkeen neljännessä luvussa ryhmiin määritellään ryhmän Cayley graafin avulla sanametriikaksi kutsuttu metriikka. Todistetaan, että eri virittäjäjoukkojen suhteen muodostetut sanametriikat ovat keskenään bilipschitzekvivalentit. Lopulta määritellään ryhmien kasvu ja todistetaan, että ryhmän kasvu ei riipu valitusta virittäjäjoukosta. Viidennessä luvussa esitellään ratkeavat ryhmät, nilpotentit ryhmät ja polysykliset ryhmät ja muutamia konkreettisia esimerkkejä näistä ryhmistä. Lisäksi esitellään näiden ryhmien keskeisiä ominaisuuksia ja niiden välisiä suhteita. Todistetaan esimerkiksi, että jokainen nilpotentti ja polysyklinen ryhmä on myös ratkeava ryhmä. Kuudennessa luvussa todistetaan tutkielman päätulos, Milnorin lause. Se tapahtuu induktiolla ratkeavalle ryhmälle ominaisen subnormaalin laskevan jonon pituuden suhteen. Lisäksi esitellään ja todistetaan tarvittavia aputuloksia. Luvun lopussa esitellään Wolfin lause (Joseph Wolf, 1968) ja yhdistetään Milnorin ja Wolfin lauseet yhdeksi tulokseksi, Milnor-Wolfin lauseeksi. Milnor-Wolfin lauseen nojalla äärellisesti viritettyjen ratkeavien ryhmien kasvu saadaan luokiteltua. und
dct.subject geometrinen ryhmäteoria
dct.subject ryhmien kasvu
dct.subject ratkeavat ryhmät
dct.subject polysykliset ryhmät
ethesis.isPublicationLicenseAccepted true
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:05c41b36-75ac-4a09-a3b8-2ece510d4ae5
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202111294109
ethesis.facultystudyline Matematiikka fi
ethesis.facultystudyline Mathematics en
ethesis.facultystudyline Matematik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH50_050
ethesis.mastersdegreeprogram Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Mathematics and Statistics en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i matematik och statistik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH50_001

Files in this item

Files Size Format View
Metsalampi_Lilja_Milnorinlause_2021.pdf 519.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record