Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Miten ohjelmistokehitysprojektin eri sidosryhmät ymmärtävät yksikkötestauksen määritelmän, tavoitteet ja kehittämisen: tapaustutkimus ohjelmisto-organisaatiossa

Show full item record

Title: Miten ohjelmistokehitysprojektin eri sidosryhmät ymmärtävät yksikkötestauksen määritelmän, tavoitteet ja kehittämisen: tapaustutkimus ohjelmisto-organisaatiossa
Author(s): Lipo, Vili
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Degree program: Master's Programme in Computer Science
Specialisation: Software systems
Language: Finnish
Acceptance year: 2021
Abstract:
Tutkielmassa esitetään yksikkötestaus rooli ketterässä ohjelmistokehityksessä ja integraatiotes- tauksen ja yksikkötestauksen erottamisen vaikeutuminen nykyisten käytäntöjen ja teknologisten ratkaisuiden vaikutuksesta. Tapaustutkimuksen kohteena on keskisuuri ohjelmisto-organisaatio Cinia Ohjelmistoratkaisut, joka soveltaa ketteriä menetelmiä kehitysprosessissaan yrityksiä. Tapaustutkimuksen tiedonkeräysmenetelminä käytetään haastatteluja ja kyselyä. Tapaustutkimuksessa näytetään, että kolmessa Cinian ohjelmistoprojektissa keskeisimmät si- dosryhmät ovat samanmielisiä yksikkötestauksen tavoitteista ja laadusta projektissa. Ohjelmis- tokehittäjät ovat pääosin yksimielisiä yksikkötestauksen määritelmästä, mutta yksikkötestauk- sen ja integraatiotestauksen suhteesta ei ole muodostunut yksikäsitteistä kollektiivista määri- telmää. Cinian ohjelmistoratkaisujen yksikkötestausteknologoissa ei havaittu huomattavia kehityskoh- teita, mutta yksittäisiä teknologioita haluttiin laajemmin käyttöön ja kehittäjien haluttiin pa- remmin ymmärtävän, millä tasolla ja minkälaista testiautomaatiota kannattaa kirjoittaa. Ci- nian ohjelmistoratkaisujen yksikkötestauskäytännöissä huomattavin kehityskohde oli osaamisen jakaminen eri kehitystiimien välillä. Muita kehityskohteita olivat työmääräarviot ja yksikkötes- tauksen asema yhteisessä valmiin määritelmässä. Saatujen tutkielman yhteydessä havaittujen asioiden perusteella esitämme jatkotutkimusta tehtäväksi seuraavista asioista: kehittäjän kir- joittaman testiautomaation painopisteistä ja työmääräarvioista ketterässä ohjelmistokehityk- sessä.
Keyword(s): unit testing agile software development


Files in this item

Files Size Format View
vili_lipo_pro_gradu.pdf 849.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record