Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Climate change adaptation in Southeast Asia : – a systematic mapping of the Asian Development Bank’s projects in 2016-2020

Show full item record

Title: Climate change adaptation in Southeast Asia : – a systematic mapping of the Asian Development Bank’s projects in 2016-2020
Author(s): Vo, Quynh Le
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Kiinnostus ilmastonmuutokseen sopeutumista kohtaan on lisääntynyt viime vuosina sekä tutkimus- että politiikkakontekstissa ilmastonmuutoksen vaikutusten tullessa yhä selvemmiksi. Vaikka Kaakkois-Aasian haavoittuvuus ilmastonmuutoksen vaikutuksille on yksi maailman korkeimpia, kokonaisvaltaista seurantaa siitä, miten alueen maat ja yhteisöt sopeutuvat ilmastonmuutokseen ei ole vielä tehty. Käytän tutkielmassani sopeutumistutkimukselle kehitettyä systemaattista katsausmenetelmää kartoittamaan Aasian kehityspankin Kaakkois-Aasian projekteista vuosina 2016-2020 löytyneitä ilmastonmuutokseen sopeutumistoimia. Tuloksistani käy ilmi, että lähes viidesosa Aasian kehityspankin Kaakkois-Aasian sopeutumisprojekteista toimeenpannaan Kambodžhassa. Vähiten projekteja löytyi Thaimaasta ja Timor- Lestestä. Yleisesti ottaen tarkastelemani projektit olivat varsin linjassa globaalien sopeutumistrendien kanssa. Tulvat, kuivuus, myrskyt ja muut rankat sadeilmiöt olivat ilmastouhat, joihin vastattiin useimmiten sekä tarkastelemissani projekteissa että YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksen rahastojen projekteissa ja akateemisista julkaisuista identifioiduissa sopeutumistoimissa. Myös sektorit ja toimijat, joihin sopeutumistoimet liittyivät, olivat monenkeskisille rahoitusinstituutioille tyypillisiä, keskittyen maatalous- ja vesisektoreihin sekä kansallisiin ja paikallisiin hallintoihin ja maanviljelijöihin. Valmiuksien kehittäminen oli kaikista yleisin sopeutumistoimi, mikä viittaisi siihen, että Aasian kehityspankin toimeenpanemat sopeutumistoimet ovat yhä varsin alkuvaiheessa useimmissa Kaakkois-Aasian maissa. Näiden Kaakkois- Aasian ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvien tulosten lisäksi tutkielmani osoittaa myös, että systemaattinen katsaus soveltuu metodina monenkeskisten kehityspankkien toimeenpanemien ilmastonmuutokseen sopeutumistoimien seurantaan. Edellytyksenä tälle on kuitenkin riittävän informaation saatavuus relevanteista projekteista.
As the effects of climate change have become increasingly more visible in recent years, interest in climate adaptation has grown in both research and policy contexts. However, although Southeast Asia is one of the regions most vulnerable to climate change impacts, there has not yet been an effort to comprehensively track how Southeast Asian countries and communities are adapting to climate change. I apply a systematic review methodology developed for adaptation research to map adaptation responses identified in the Asian Development Bank’s (ADB) projects in Southeast Asia in 2016-2020. My results show that close to a fifth of the ADB’s adaptation projects in Southeast Asia is implemented in Cambodia, while Thailand and Timor-Leste are the least covered countries. In general, the characteristics of my examined projects are relatively similar to global adaptation trends. Flooding, drought, storms, and other heavy rainfall events are the most frequently addressed climate hazards by both the projects I examined as well as by UNFCCC climate fund projects and by adaptation responses documented in scientific papers. The sectors addressed and actors targeted by ADB projects were also typical to multilateral funding institutions, focusing on the agricultural and water sectors as well as national and local governments and farmers. Capacity building was the most frequent adaptation response category, indicating that adaptation implementation as delivered by the ADB is still in a relatively early phase in most Southeast Asian countries. In addition to results related to climate adaptation in Southeast Asia, I also demonstrate the applicability of a systematic review methodology for tracking climate change adaptation responses implemented by multilateral development banks, given sufficient information is made available on relevant projects.
Keyword(s): Climate change adaptation Southeast Asia systematic mapping Asian Development Bank adaptation tracking international development projects


Files in this item

Files Size Format View
Vo_QuynhLe_thesis_2021.pdf 1.472Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record