Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Karbamaattien synteesimenetelmät

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-12-13T09:14:37Z
dc.date.available 2021-12-13T09:14:37Z
dc.date.issued 2021-12-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38749
dc.title Karbamaattien synteesimenetelmät fi
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Heikkinen, Johannes
dct.issued 2021 xx
dct.abstract Tämän tutkielman kirjallisuuskatsaus käsittelee karbamaattien synteesimenetelmiä. Työssä käydään kevyesti läpi klassisia menetelmiä, joita ovat fosgeeniin pohjautuvat menetelmät, metallikatalysoidut reaktiot ja toisiintumisreaktiot. Moderneihin hiilidioksidiin pohjautuviin menetelmiin syvennytään tarkemmin. Läpi käydäänkin hiilidioksidin ja amiinin reaktio vedessä, orgaanisessa liuottimessa sekä superemästen avustamana. Erilaisia metodeja syklisten ja asyklisten karbamaattien valmistukseen esitellään alkyylihalideilla, epoksideilla, allyyli- ja propargyyliamiineilla sekä aminoalkoholeilla. Lopuksi tarkastellaan hieman karbamaattien atsa-Michael-reaktiota. Kokeellisessa osassa esitellään uusi stereoselektiivinen metodi 5-, 6-, ja 7-renkaisten karbamaattien valmistukseen hiilidioksidista ja aminoalkoholeista propyylifosfonianhydridin (T3P) avustamana. Karbamaattien saannot olivat hyviä. fi
dct.subject Karbamaatti
dct.subject 5-rengas
dct.subject 6-rengas
dct.subject 7-rengas
dct.subject Mitsunobu
dct.subject atsa-Michael
dct.subject hiilidioksidi
dct.subject T3P
ethesis.isPublicationLicenseAccepted true
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:adf39329-e9f3-4afd-a06f-db4215121700
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202112134194
dct.alternative Synthesis of carbamates en
ethesis.facultystudyline ei opintosuuntaa fi
ethesis.facultystudyline no specialization en
ethesis.facultystudyline ingen studieinriktning sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH50_NULL
ethesis.mastersdegreeprogram Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Chemistry and Molecular Sciences en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH50_007

Files in this item

Files Size Format View
Heikkinen_Johannes_maisterintutkielma_2021.pdf 6.234Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record