Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Abuse of Dominance in Digital Markets: Can Refusal to Supply Big Data Constitute Abuse of Dominance ?

Show full item record

Title: Abuse of Dominance in Digital Markets: Can Refusal to Supply Big Data Constitute Abuse of Dominance ?
Author(s): Errib, Abu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in International Business Law
Specialisation: European Law
Language: English
Acceptance year: 2021
Abstract:
Big Data pidetään olennaisena voimavarana verkkoliiketoimintamalleissa ja niiden palveluille. Nämä liiketoimintamallit ovat riippuvaisia datan käsittelystä ja sen kaupallistamisesta, minkä takia big Datan sanotaan olevan niiden markkinakäyttäytymisen liikkeellepaneva voima. Big Datan ilmaantuminen verkkoalustoille voi johtaa tietynlaiseen SEUT- sopimuksen 102 artiklan mukaiseen väärinkäyttöön. Esimerkiksi, vakiintuneet verkko operaattorit voivat estää kilpailijoita saamasta arvokasta tietoa. Tässä opinnäytetyössä käsitellään toimittamisesta kieltäytymisen käsitettä, jota pidetään SEUT- sopimuksen 102 artiklan mukaisena määräävän aseman väärinkäyttönä tietyissä tilanteissa. Tarkoituksena on analysoida toimittamisesta kieltäytymisen soveltuvuutta big data tilanteissa. Tässä opinnäytetyössä esitetty tutkimuskysymys on – voiko verkkoalustan kieltäytyminen luovuttamasta tietoja (data) olla SEUT- sopimuksen 102 artiklan mukaista määräävän aseman väärinkäyttöä. Analyysin johtopäätökset johtavat siihen, että määräävässä asemassa oleva yritys voidaan tietyin edellytyksin pakottaa sallimaan pääsy tietoihinsa, jos vaatimukset täyttyvät. Tässä opinnäytetyössä pohditaan erityisesti kysymystä Big Data välttämättömyydestä.
Big Data is considered an essential asset for online business models and crucial for their services. These business models depend on the processing and monetization of the data; thus, big data is said to be the driving force of their market behavior. The emergence of big data for online platform businesses may give rise to a specific type of abuse under Article 102 TFEU. For instance, incumbents may prevent competitors from accessing valuable data. In this regard, this thesis will analyze the concept of refusal to supply, which is considered an abuse of dominance under Article 102 TFEU in certain circumstances. Therefore, the purpose is to analyze the applicability of the refusal to supply in big data situations. The research question of this thesis is – can an online platform´s refusal to provide access to data constitutes an abuse of dominant position according to Article 102 TFEU. The analysis leads to the conclusion that under certain conditions, a dominant company can be forced to provide access to its datasets if the requirement is met. This thesis will mainly consider the issue of the indispensability requirement of big data.
Keyword(s): Refusal to supply big data dominance Article 102 TFEU


Files in this item

Files Size Format View
Data and abuse ... ute abuse of dominance.pdf 1.111Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record